تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نمونه برداری از فاضلاب

نمونه برداری از فاضلاب

نمونه برداری از فاضلاب که به صورت صحیح انجام شود،مهم ترین شرط دستیابی به نتایج صحیح در آنالیز های میکروبی، شیمیایی و فیزیکی و فلزات سنگین فاضلاب است. نمونه برداری باید توسط افراد متخصص یا حداقل افرادی که به مسائل مربوطه آشنایی کامل دارند، انجام شود. باید توجه داشت که شیوه نمونه برداری ممکن است بر حسب مسائل یا سوالات مطرح شده متفاوت باشد. مراحل هر نوع نمونه بردای (برای تهیه نمونه های لحظه ای یا مرکب) باید با توجه تمام جزئیات مربوطه، از جمله تعیین مقدار نمونه مورد نیاز ،ظروف انتقال نمونه و موارد مشابه برنامه ریزی شود.

 

نمونه برداری از سیستم تصفیه فاضلاب

از جمله مسائل مهم، این است که آیا آزمایش های مورد نظر باید بلا فاصله پس از نمونه برداری یا در روز های بعد در آزمایشگاه انجام شود. در حالت دوم نمونه ها باید برای نگه داری آماده شوند. بنابراین برای نگه داری نمونه ها از موادی همچون اسید ها، قلیا ها، کلرید جیوه و یا سرما استفاده می شود.  البته باید به تاثیر روش های مختلف بر شاخص های متفاوت توجه داشت. به طور مثال داریم:

 • شاخص قابلیت اکسیداسیون منگنز به مدت ۳۲ روز قابلیت نگه داری دارد و روش نگه داری باید در سرما باشد.
 • شاخص قابلیت اکسیداسیون کروم به مدت ۳۲ روز قابلیت نگه داری دارد و روش نگه داری باید در سرما باشد.
 • شاخص کربن آلی به مدت ۳۲ روز قابلیت نگه داری دارد و روش نگه داری باید در سرما باشد.
 • شاخص اکسیزن خواهی بیو شیمیایی به مدت ۳۲ روز قابلیت نگه داری دارد و روش نگه داری باید در سرما باشد.
 • شاخص ازت آمونیاکی به مدت ۳۲ روز قابلیت نگه داری دارد و روش نگه داری باید با استفاده از کلرید جیوه  باشد.
 • شاخص نیترات به مدت ۸ روز قابلیت نگه داری دارد و روش نگه داری باید در سرما باشد.
نمونه برداری از فاضلاب تصفیه خانه

در این مورد باید توجه داشت که در رابطه با برخی از مواد مانند نیتریت ها ، نگه داری نمونه ممکن نبوده و آزمایش مربوطه باید بلافاصله پس از نمونه برداری انجام شود. به طور کلی، نمونه ها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد :

 • نمونه های لحظه ای
 • نمونه های مرکب

نتایج حاصل از نمونه های لحظه ای ، نشان دهنده ی مشخصات کمی و کیفی فاضلاب در یک زمان معین است، در حالیکه  نمونه مرکب شامل نمونه های یک طیف زمانی بوده و به این دلیل اطلاعات مفید تری در اختیار  قرار می دهد. نمونه مرکب ممکن است شامل نمونه فاضلاب هایی باشد که در فواصل زمانی معین و طیف های زمانی تعریف شده ای برداشت شده باشد، مثل مخلوط ۸ نمونه ای که هرکدام  به فاصله زمانی یک ساعت برداشت شده اند.  در این رابطه می توان فاصله زمانی بین نمونه برداری را آنقدر کوتاه کرد که نمونه برداری دائم و یکنواختی به دست آید.  نمونه مرکبی که با این شرایط و در یک روز برداشت شده ، نمونه مرکب ۲۴ ساعته نامیده می شود.

مقدار نمونه های یک نمونه مرکب را می توان مطابق با مقدار جریان فاضلاب خروجی انتخاب کرد که این روش را مناسب ترین و دقیق ترین روش می دانند. در ضمن نمونه هایی که در فواصل زمانی معین برداشت شده اند، را می توان مطابق با مقدار جریان فاضلاب و در مقاطع زمانی مختلف نمونه برداری با هم مخلوط نمود.

اطلاعات نمونه برداری از فاضلاب

 • محل نمونه برداری
 • زمان و طول مدت نمونه برداری
 • شیوه نمونه برداری
 • وضعیت محلی و جریان فاضلاب

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp