تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کنترل جلبک استخر

کنترل جلبک استخر

 ها با رشد و تکثیر در استخر باعث ایجاد لایه های لزج و لغزنده جلبکی در دیواره ها و کف استخر می گردند. رشد جلبک ها در استخر، کاهش شفافیت آب، افزایش مصرف کلر، تولید بوهای نامطبوع و آب را در پی خواهد داشت . رشد جلبک ها بر pH افزایش سریع در دیواره ها و کف با نفوذ به داخل درزها و شکاف ها و چسبیدن آنها، تمیز سازی و حذف جلبک ها را با مشکل مواجه می نماید. بهترین و ساده ترین روش کنترل، جلوگیری و ممانعت از رشد و توسعه جلبک ها می باشد که این امر می تواند با ن گهداری کلر آزاد باقیمانده حداقل برابر 0/6 میلی گرم در لیتر در آب استخر در تمام اوقات حاصل گردد . این مسئله را نمی توان بوسیله چرخش متناوب و کلرسیناسیون انجام داد. اگر مشکل رشد جلبکی بروز نماید روشهای کنترلی متفاوتی وجود دارد. این روش ها شامل کلریناسیون سخت، تصفیه با سولفات مس، تصفیه با کواترناری آمونیوم، تخلیه استخر و سائیدن دیواره ها و کف توسط برس های استیل یا نایلونی توسط محلول کلر غلیظ، سود سوز آور یا محلول سولفات مس و تلفیقی از این روشها می باشد. سود سوزآور باعث سوزش شدید می گردد. بنابراین استفاده از آن توسط اشخاص غیرمتخصص توصیه نمی شود.

روشی است که معمولاً ترجیح ، (super chlorination) کلریناسیون مازاد 6 تا 2 میلی گرم در لیتر / داده می شود. نگهداری کلر باقیمانده بین 0
همراه با بازچرخش و فیلتراسیون در جلوگیری و تخریب رشد های جلبکی در استخرهای شنا مؤثر می باشد..

سولفات مس زمان زیادی است که بعنوان عامل دارای توانائی کنترل رشد جلبک ها، شناخته شده است ..و اکثر جلبک ها توسط سولفات مس با میزان 1000000 lb/gal از بین می روند ولی بطور عملی تمام اشکال جلبکی در میزان غلظت 2 mg/l سولفات مس در میلیون گالن آب نابود می شوند.

بلورهای سولفات مس براحتی میتوانند در آب استخرهای شنا حلگردند. بلورهای سولفات مس را در یک کیسه پارچه ای از جنس کرباس می ریزند و در پیرامون استخر حرکت می دهند. خطراتی در رابطه با استفاده از سولفات مس همراه با بعضی از آبها وجود دارد، اگر آب دارای قلیائیت بالا باشد، رسوبی شیری رنگ شکل می گیرد . همچنین در آبهای دارای سولفور یا سولفید هیدروژن واکنش نموده و تولید رنگ سیاه می نماید.

اگر در این رابطه مشکلی وجود دارد می توان با آزمایش مقداری از آب در یک سیستم به رفتار آب در اضافه نمودن سولفات مس پی برد . غلظت های بالای سولفات مس منجر به رنگ بری موی افراد می گردد

بنابراین آب استخرهایی که غلظت زیاد سولفات مس دارند باید رقیق گردد. ترکیبات کواترناری آمونیوم نیز برای کنترل آلگ ها توصیه شده اند و بعضی نتایج مطلوب و رضایت بخش نیز تا بحال گزارش شده است . ولی باید از کاربرد میزان اضافه آن در آب بخاطر ایجاد کف اجتناب شود.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp