تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

گسترش آگار

گسترش آگار:

وسايل مورد نياز برای گسترش آگار بمنظور اجرای آزمایش های میکروبی آب به روش mpn به شرح زیر است که باید این تجهیرات را قبل از اجرای آزمایشات آب فراهم ساخت.

  1. ميله شيشه اي: ميله هاي شيشه اي با قطر 4 میلیمتر و طول 200 میلیمتر را از فاصله 40 میلیمتری انتهاي آن با زاويه 45 درجه خم كنيد و پيش از استفاده سترون نماييد.
  2. پيپت شيشه اي 1.1 میلیلیتر با نوك گرد: از پيپت هاي پلاستيكي يك بار مصرف استفاده نكنيد.
  3. ميز مناسب، در صورت تمايل قابل چرخش
  4. انكوباتر يا اون بادماي 42 درجه و يا هود با جريان هواي آرام

محيط كشت گسترش آگار :

مبحث تهيه محيط كشت ها بررسی شود ، اگر از آگار  R2A  استفاده مي شود بهترين شرايط نگهداري آن، دماي 28 و 7 روز گرماگذاري است. در صورت استفاده از آگار NWRI آن را به مدت 7 روز در دماي 20 انكوباسيون شود. در هر ظرف سترون شده ( 90 × mm 100 ) يا ( 15 × mm  15) ، با 15 میلی لیتر از محيط كشت ذوب شده ريخته و اجازه دهيد تا جامد شود.

ظروف را با در بسته يك شب به صورت وارونه قرار دهيد تا حدود 2 تا 3 گرم آب از دست داده و اندكي خشك شود. چنانچه بخواهيد همان روز از ظروف آماده شده استفاده كنيد ، 25 میلیلیتر آگار را در ظرف پتري ريخته و آن ها را با در باز در هودي با جريان هواي آرام و در دماي اتاق قرار دهيد تا حدود 2 تا 3 گرم از وزن آن كم شود.

گسترش-آگار

روش انجام آزمايش گسترش آگار:

حجم هاي مناسبي از نمونه را مطابق مبحث رقيق سازي نمونه رقيق كنيد.

  • كشت به كمك ميله شيشه اي:

با پيپت 0.1 میلی لیتر یا 0.5 میلی لیتر از نمونه را بر روي سطح آگار قرار داده و به كمك يك ميله شيشه اي خم شده تميز ، نمونه را با حركت دست و يا تكان دادن ميز چرخشي بر سطح محيط كشت پخش شود. باید نمونه كاملا در داخل محيط كشت جذب شود و سپس ظرف را در انكوباتور قرار دهيد.

  • كشت با كمك پيپت :

به كمك پيپت حجم 0.1 میلی لیتر یا 0.5 میلی لیتر از نمونه را برداشته و در حالي كه ظرف پتري حاوي محيط كشت را به كمك دست و يا با حركت ميز مي چرخانيد،به آرامي نمونه را از پيپت خارج كرده و روي سطح محيط كشت از مركز ظرف به اطراف ( تا فاصله ن يم سانتيمتري از لبه ظرف )بكشيد.

در هنگام كشت، نوك پيپت را به آرامي با سطح آگار تماس داده و مايع را به صورت شعاع هايي از دايره روي سطح آگار بكشيد .اجازه دهيد تا نمونه كاملا توسط محيط كشت جذب شود و سپس آن را در انكوباتور قرار داده شود

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp