تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مرحله تاییدی

مرحله تاییدی آزمایش مکیروبی آب

مرحله تاييدي آزمایش میکروبی آب ، یک مرحله جهت تایید رشد باکتری ها در محیط کشت لاکتوز می باشد که این تاییدیه بایستی در محیط کشت BGB اجرا گردد. روش كار مرحله تاییدی آزمایش میکروبی آب مطابق با روش MPN جهت آنالیز آب می باشد که لوله هایی که در محیط کشت لاکتوز دارای حباب بوده یا کدورت داشته را بایستی به لوله های دارای درهام محیط کشت BGB منتقل کرد.

در مرحله تاییدی رشد میکروارگانیزم ها بایستی لوله های مثبت را به لوله های دارای محیط کشت BGB و EC انتقال داد.

مرحله تاییدی

مواد مورد نياز مرحله تاییدی آزمایش میکروبی آب:

( BGB) براي مرحله تاييدي از لوله هاي تخمير حاو ي آبگوشت لاكتوز برليان گرين بيل برات استفاده مي شود:
1
مواد خشك را به آب اضافه كرده، كاملا به هم بزنيد و سپس به كمك حرارت آنها را حل كنيد 7 باشد . پی هاش محيط پس از استريل كردن بايد 7/2+_2 باشد و محيط كشت كافي اضافه نمائيد تا پس از استريل، حدود يك دوم تا دوسوم لوله هاي دورهام در محلول شناور باشد . لوله ها را با در پوش فلزي يا پلاستيكي مقاوم به حرارت ببنديد.

روش انجام آزمايش مرحله تاييدي:

تمام لوله ها يا بطري هاي آزمايش قبل (مرحله احتمالي ) كه پس از 24 يا 48 ساعت انكوباسيون توليد گاز يا اسيد نموده اند براي مرحله تاييدي آزمايش مي شوند.چنانچه فعاليت تخميري يا رشد اسيدي زياد،در لوله هاي اوليه زودتر از 24 ساعت ظاهر شد مي توان آن ها را پيش از اتمام زمان 24 ساعته به مرحله تاييدي منتقل نمود.

در صور تي كه نمونه هاي مرحله اول پيش از دوره 48 ساعته ، فعاليت تخميري و يا توليد اسيد نشان دادند ، آن ها را نيز مي توان در مرحله تاييدي گنجاند. لوله ها يا بطري هاي مرحله اول را كه توليد گاز و اسيد در آن ها مشاهده مي شود به آراميبچرخانيد يا تكان دهيد تا ميكرو ارگانيزم ها در آن به صورت شناور درآيند.

با يك لوپ فلزي استريل بهقطر 3 ميلي ليتر، يك لوپ ( قطره ) كامل از كشت ميكروبي داخل لوله تخمير دوم حاوي آبگوشت 2/5 را cm منتقل كنيد. به جاي اين كار مي توانيد يك ميله چوبي استريل به طول حداقل BGB لاكتوزوارد محلول ك شت ميكروبي كرده و سپس آن را سريعا در لوله حاوي آبگوشت لاكتوز فرو بريد. پس از اين كار آن را خارج نموده دور بيندازيد، همين كار را براي تمام لوله هاي احتمالي مثبت تكرار كنيد.48± لوله هاي حاوي محيط كشت لاكتوز و نمونه را كه در اين مرحله آماده شده اند به مدت 3 ساعت در دماي oC 35± در انكوباتور قرار دهيد.

48 ساعت انكوباسيون، بيانگر ± تشكيل گاز، به هر ميزان، در لوله هاي دور هام در هر زمان از 3 را از تعداد لوله هاي مثبت اين مرحله از آزمايش به MPN پاسخ مثبت در اين مرحله است . مقدارصورتي كه در مبحث تخمين غلظت باكتري ها توضيح داده شده محاسبه می شود.

روش كار براي آب هاي آلوده در مرحله تاييدي:

اين روش فقط براي آب هاي آلوده يا فاضلاب كه انتظار مي رود نتايج مثبت زيادي داشته باشند كاربرد دارد. اگر لوله هاي مرحله احتمالي در دو يا تعداد بيشتري از رقت هاي متوالي طي مدت 24 ساعت مثبت باشند، در مرحله تاييدي فقط لوله هاي رقيق ترين گروه (كمترين حجم نمونه يا كوچك ترينضريب رقيق سازي) كه همگي مثبت بوده بعلاوه لوله هاي مثبت گروه هاي رقيق تر (با ضريب رقيق سازي كمتر) براي آزمايش انتخاب مي شوند . براي آزمايش مرحله تاييدي فقط لوله هائي كه پس از 48 ساعت در آن ها گاز يا توليد اسيد مشاهده شده باشد بررسي مي گردند.

 

3.5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp