تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

COD اکسیژن خواهی شیمیایی

COD اکسیژن خواهی شیمیایی

COD اکسیژن خواهی شیمیایی عبارتست از مواد شيميايی قابل اکسید شده(همچون مواد شيميايی کاهنده) که وارد آب طبيعی مي شوند. اين نوع واکنش های شيميايی باعث ايجاد نياز شيميايی به اکسيژن مي شوند که COD  اکسیژن خواهی شیمیایی ناميده مي شود. در نتيجه COD يک فاضلاب ، پساب و يا آب آلوده،عبارت است از ميزان اکسيژن مورد نياز برای اکسيداسيون مواد قابل اکسيداسيون موجود در آن. مقدار COD معمولا با استفاده از يک عامل اکسيد کننده قوی در محيط اسيدی قابل اندازه گيری است. COD اکسیژن خواهی شیمیایی و شاخص BOD  ارتباط نزدیکی با هم دارند.

آنالیز COD یکی از شاخص های مهم در مبانی طراحی تصفیه خانه پساب می باشد. 

تعيين BOD با وجود ارزش فراوان به همراه دو نکته ضعف اساسی است. اولی طولانی بودن مدت آزمايش و دومی امکان مسموم شدن ميکرو ارگانيسم های مورد نظر در تماس با مواد آلوده در اين مدت طولانی ، از اينرو COD ارزش فراوانی پيدا می کند.

روش آنالیز COD

نياز اكسيژن شيميايي (مقدار ST-COD) آب یا پساب از طريق روش دي كرومات تعيين مي شود.  مي توان به صورت تخميني از نياز اكسيژن تئوريكي برآورد کرد. به عنوان مثال مقدار كل اكسيژن مصرف شده در اكسيداسيون شيميايي اجزا آلي موجود در آب بدست آيد. برای اندازه گیری cod با اسپکتروفتومتر که یکی از روش های اندازه گیری میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی می باشد ، به مواد و تجهیزات و و پروسه های زیر نیاز دارد :

برای روش آنالیز COD رو لینک کلیک کنید.

پتاسیم دی کرومات یکی از مواد اصلی جهت آنالیز نمونه COD می باشد.

مقادیر استاندارد COD

استاندارد COD جهت مصارف گوناگون متفاوت است. COD در پساب خروجی تصفیه خانه اندازه گیری می شود. این شاخص در خروجی تصفیه خانه ها جهت آبیاری بایستی حداکثر 200 میلی گرم بر لیتر باشد. در خروجی تصفیه خانه ها جهت انتقال به چاه جذبی بایستی حداکثر 100 میلیگرم بر لیتر باشد و برای مصارف تخلیه به رودخانه های نیز بایستی این شاخص کمتر از 100 میلیگرم بر لیتر باشد.

 

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp