تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب گاوداری ها

آزمایش آب گاوداری ها :

آزمایش آب گاوداری ها ،نشان داده است که مقاومت جانداران هنگام كمبود آب در مقايسه با محروميت از غذا به مراتب كمتر است و كم بودن بارندگي و بالا بودن درجه حرارت و شدت تبخير در اغلب نقاط ايران باعث افزايش غلظت املاح و افت کیفیت آب مي‌شود.

آزمایش آب گاوداری ها مي تواند مقدار مصرف آب و عملكرد دام ها را تحت تأثير قرار دهد. در مناطق مرکزی ایران مشکل تامین آب آشامیدنی مناسب برای دام های شیری، دغدغه بسیاری از دامداران است و این در حالیست که گاوهاي شيري بيشترين نياز به آب را در ميان حيوانات مزرعه اي دارند؛ چرا كه 56 تا 81 درصد وزن بدنشان را آب تشكيل ميدهد. همچنین، 87 درصد شير توليدي گاوها آب است و گاو شیری تقریباً به ازای هر لیتر شیر 2.5 تا 5 لیتر آب نیاز دارد. آزمایش آب گاوداری ها

TDS و شوري خصوصيات فيزيكوشيميايي آب مي باشند كه براي ارزيابي كيفيت آب بكار مي رود. در طبقه بندی انجمن ملی تحقیقات برای کیفیت آزمایش آب گاوداری ها (NRC, 2001) ، آب با TDS کمتر از 5000 ppm  را  برای گاوهای شیری رضایتبخش و غلظتهای TDS  بیش از 7000 ppm  را برای مصرف گاوهای شیری ، توصیه نمی کند. در همین راستا، آب با سطوح TDS كمتر از 1000 ppm  ، بي خطرترين نوع آب از نظر TDS  اعلام شده است. این موضوع به اثبات رسیده است که آب حاوی املاح کم یا به عبارت بهتر با TDS پایین می تواند باعث بهبود عملکرد گاوهای شیری تحت شرایط تنش گرمایی شود.

در گوساله های شیری نیز بهبود کیفیت آب تاثیرات چشمگیری بر رشد و عملکرد آنها داشته است. نتایج حاصل از بررسی 3651 نمونه آب نشان داده است که غلظت Ca, Cl, Na, Mg, S, Fe, Mn آب آشامیدنی می توانند اثرات معنی داری بر مقدار مصرف این عناصر در موجودات زنده داشته باشند؛ برای مثال وقتی گاوهای شیری، آب حاوی 250 ppm گوگرد مصرف می کنند، حدود 30 گرم گوگرد اضافی در روز مصرف نموده اند. اخیراً، محققین ایرانی اثرات TDS آب آشامیدنی را بر غلظت عناصر خون مورد ارزیابی قرار داده و نشان داده اند که از بین کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم، تنها غلظت پتاسیم خون بود که تحت تاثیر افزایش TDS آب، افزایش معنی داری داشت؛ هر چند سطح TDS در گروه آب شور در این آزمایش چندان بالا نبود. نیز نشان داده شده  که در گاوداريهاي استان تهران مقدار غلظت كلسیم بالاتر از حد نياز در جيره دام های شیری مصرف می شود.

در تحقیقاتی که به همین منظور انجام شده است، از نظر میزان عناصر و TDS تفاوت معنی داری بین واحدهای مختلف گاوداری در مناطق مختلف وجود داشت. نکته جالب توجه تفاوت چشمگیر کیفیت آب در یک منطقه کوچک است که انتظار میرود بر پارامترهای عملکردی دام های شیری منطقه نیز موثر باشد. از نظر کلسیم خون تفاوت معنی داری بین گاوداری های مختلف مشاهده شد. با وجود تفاوت غلظت کلسیم آب بین واحدها و همچنین عدم تفاوت معنی دار بین درصد کلسیم در جیره ها، اما تفاوت غلظت کلسیم خون چندان چشمگیر نبود. به عبارت بهتر، بدن دام سعی می کند تا سطح Ca خون را در دامنه نسبتاً ثابتی حفظ کند و این موضوع به دلیل نقش حیاتی این کاتیون در اعمال متابولیکی بدن است.

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp