تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش خاک کشاورزی

آزمایش خاک کشاورزی

آزمایش خاک کشاورزی به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند شوری ، درصد سدیم ، املاح آب ، اسیدیته ، ساختار و بافت خاک ، دانه بندی ، کربنات ، بی کربنات ، قلیائیت و گچ و آهک و حضور مواد مغذی تشکیل دهنده خاک می باشد. که با تعیین کیفیت خاک می توان ترکیبات آن را برای رشد گیاه و درختان بدست آورد  تعیین کرد که آیا نیاز به اضاف کردن کود یا سایر افردونی به خاک وجود دارد یا نه. بنابراین آزمایش خاک کشاورزی روشی موثر برای جلوگیری از کمبود مسمومیت ها غذایی است.

 

آزمایش خاک کشاورزی برای تعیین کیفیت خاک

بهترین زمان برای نمونه برداری قبل از کشت گیاه و و فصول رشد گیاه می باشد به طور معمول بهترین زمان پاییز یا بهار می باشد. که پس از آن آمایش های شیمیایی بر روی نمونه خاک انجام شده و مشخص می گردد که کیفیت آب به چه صورتی خواهد بود.

نمونه خاکی که برای آزمایش ارسال می شود باید حداقل حدود ۱ تا ۲ کیلیوگرم خاک یکدست و از عمق تقریبا ۳۰ سانتی متری و سطحی خاک مزرعه در یک پاکت پلاستکی ریخته شود و آن نیز خود در پاکت دیگری قرار داده شود و سپس برای آزمایشگاه ارسال شود. به طور کلی اراضی دارای ۱۰ هکتار زمین کشاورزی بعنوان یک نمونه در نظر گرفته می شود البته به شرطی که کل مزرعه یک کشت داشته باشد و تقریبا یکدست باشد و درصورتی که مشخص شود که کیفیت خاک در یک مزرعه متفاوت است از نقاط مختلف نمونه های متعدد باید تهیه شود.

آزمایش خاک کشاورزی و تعیین کاربری خاک برای رشد گیاه

نمونه برداری آزمایش خاک کشاورزی

روش های متفاوتی برای نمونه برداری وجود دارد. بر حسب کاربری روش های متفاوتی برای نمونه وجود دارد. روش های زیر برای نمونه از خاک ارائه شده است:

  • روش محور مختصات
  • روش شبکه بندی
  • روش چند ضلعی
  • روش زیگزاگی

در نمونه برداری باید دقت کنیم که خاک با نمونه خاص دیگری تماس نداشته باشد. نمونه باید از محلی برداشت شود که تعیین کننده تمام محل باشد. عمق نمونه برداری بر حسب گیاه متفاوت است. نمونه ها باید در هوای آزاد خشک شوند.

 

تفسیر نتایج آزمایش خاک کشاورزی

۲ پارامتر در تفسیر نتایج خاک کشاورزی بسیار با اهمیت است. غلظت بحرانی و حد کفایت عناصر غذایی 

 غلظت بحرانی حدی از غلظت عنصر غذایی است که بالاتر از آن گیاه نسبت به مصرف کود عکس العمل نشان نمیدهد ولی پائین تر از آن، گیاه نسبت به مصرف کود عکس العمل مثبت نشان میدهد. به عبارت دیگر، غلظت بحرانی، غلظتی است که در آن حداکثر 90تا 95درصد عملکرد را داشته باشیم. اگر غلظت از آن حد کمتر شود کاهش عملکرد و رشد مشاهده میشود. بعد از اینکه نتایج را تفسیر کردیم و دادهها به مقادیر کم، متوسط، اپتیمم(حدي از غلظت عنصر غذایي که نه کمبود دارد و نه زیادي) و زیاد طبقه بندی شدند به مرحله توصیه کودی میرسیم.

 

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :