تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آفت کش های ارگانو کلره

آفت کش های ارگانو کلره

آفت کش های ارگانو کلره دسته ای از مواد سمی هستند که توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر ECD یا ELCD قابل اندازه گیری می باشد. آفت کش های ارگانو کلره از ترکیبات متفاوتی تشکیل شده اند که می توان آن را از نمونه های جامدات و مایعات با کروماتوگرافی استخراج کرد. ترکیبات ارگانوکلره موجود(RCRA) که با استفاده از ستون های جفت یا تکی آنالیز می گردد به شرح زیر می باشد.

آفت کش های ارگانو کلره

 

در روش اندازه گیری آفت کش های ارگانو کلره ، ترکیبات PCB اندازه گیری نمی شوند. برای اندازه گیری ترکیبات PCB باید با استفاده از روش شماره 8082 که برای اندازه گیری PCB طراحی شده است، اندازه گیری شود. این تغییرات در روش اندازه گیری PCB و ترکیبات ارگانوکلره به این دلیل اعمال شده است که اطلاعات دقیق تری و کیفیت بالاتری در اندازه گیری ترکیبات PCB و ترکیبات ارگانو کلره ایجاد می کند.

در اندازه گیری آفت کش های ارگانو کلره ابتدا باید ستون ها ، شناساگر ها ، روش های مناسب کالیبراسیون دستگاه کروماتوگرافی گازی برا آنالیت را باید تعیین کنیم. اطلاعات عملکرد ماتریس نمونه  و کالیبراسیون سیستم آنالیز دستگاهی برای آنالیت باید مشخص شود. (به این معنی که  نمونه های دارای روغن با محلول هگزان رقیق شود)

تعدادی از ترکیبات پیچیده که متشکل از جند عضو هستند (مانند کلرودان و توکسافن ) بعنوان هدف از آنالیز  آفت کش های ارگانو کلره مشخض می شوند. وقتی نمونه ها پیچیده بوده و بیشتر از یک عضو در ساختار آنها وجود دارد ، نیاز به تخصص بیشتری برای شناسایی کمی و کیفی آنالیت وجود دارد.

شناسایی ترکیبات نمونه با استفاده از آنالیز ستون تکی باید روی ستون دوم تنظیم شود یا اینکه حداقل با یک تکنیک و روش دیگی این آنالی انجام شود. این روش ها شرایط آنالیزی را بیان می کند که برای ستون های کروماتوگرافی گازی دوم تنظیم می شوند که می توانند برای اندازه گیری های ستون های اولیه نیز سازگار است.  در صورتیکه موضوع تحقیق دارای اهمیت زیادی باشد می توان از کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی Mass با شماره روش 8270 epa استفاده کرد. همچنین می توان از دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر atomic emission detector نیز استفاد کرد.

آفت کش های ارگانو کلره- ساختار شناساگر aed
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp