تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تیتراسیون اسید قوی با باز قوی

تیتراسیون اسید قوی با باز قوی

در تیتراسیون اسید قوی با باز قوی که منحنی تیتراسیون اسید و باز قوی آن به شکل زیر می باشد ، نمك حاصل هيدروليز نخواهد شد و  pH خاتمه عمل 7 خواهد بود. براي مثال، مي توان واكنش بين  HCl  و  NaOH را در نظر گرفت. روابط به کار رفته برای رسم منحنی تیتراسیون اسید قوی بر اساس روش کار تیتراسیون با باز قوی به صورت زیر است. محصول واكنش شامل  نمك و آب  است. كلرايد سديم يك الكتروليت قوي است كه هيدروليز نمي‌شود. اما H2O الكتروليت ضعيف مي‌باشد و بنابراين pH  محلول در لحظه خنثي شدن بستگي به يونيزاسيون آب دارد.   -H2O  = H+  + OH در لحظه خنثي شدن، غلظت يون‌هاي H+ و OH با يكديگر برابرند، بنابراين، با توجه به رابطه زیر در مي يابيم كه، pH  محلول در لحظه خنثي شدن برابر 7 خواهد شد:

H+][OH] = KH2O = 10 -14  

روابط به کار رفته برای رسم منحنی تیتراسیون اسید قوی با باز قوی به صورت زیر است :

محاسبات تیتراسیون اسید قوی با باز قوی
منحنی تیتراسیون اسید و باز قوی

درباره تیتراسیون اسید قوی با باز قوی یا برعکس ، pH نقطه هم ­ارزی یا تعادل برابر 7 است. با این حال در کار تجربی پس از رسم منحنی تیتراسیون (به صورت pH بر حسب حجم سود معلوم­اعیار افزوده شده) به روش ترسیمی نقطه تعادل به دست می­آید. روش کار بدین ترتیب است که در قسمت قوس شروع جهش و نیز پایان آن دوخط مماس بر انحناء و موازی با هم رسم می­شود. (در شکل خطوط قرمز)، در ادامه دو خط به موازات هم و در نقاط تماس عمود بر نقطه مماس رسم می­شود. (خطوط سبز) بدین ترتیب یک مستطیل حاصل می­شود. حال قطرهای مستطیل رسم می­گردد. محل تلاقی قطرها نقطه تعادل است.

به عنوان مثال حداقل غلظت لازم برای اسید هیدروکلریک در آلکالیمتری (اسیدیمتری) آن در حضور شناساگری با دامنه تغییر رنگ pH 0.1±  متفاوت از pH تعادل و خطای 1%± باید بدین ترتیب عمل کنیم که یکبار غلظت برای پیش از تعادل و یکبار دیگر برای پس از تعادل محاسبه ­شود.(مقدار خطا تابعی از غلظت و pH ویراژ می­باشد)

تیتراسیون اسید قوی با باز قوی

در عمل می­توان اسیدهای قوی با غلظت حداقل 0.00001M را  اندازه ­گیری نمود، چراکه حداکثر خطا و حداقل تغییر دامنه شناساگر انتخاب شده است. در کل با توجه به منحنی تیتراسیون کمترین خطای تیتراسیون هنگامی است که جهش در منحنی به اندازه 4 واحد pH باشد. اگر در روابط مربوط به محاسبه pH به ترتیب زیر عمل نماییم خواهیم داشت:

منحنی تیتراسیون اسید و باز قوی

 

3.7/5 - (6 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp