تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

جستجو و شناسايي كليفرم ها به روش وجود

جستجو و شناسايي كليفرم ها به روش وجود

شناسايي كليفرم ها نشانگر يكي از بهترين راه ها براي ارزيابي كارائي روشهاي تصفية آب است . باكتر هاي كليفرم به دليل سرعت و سهولت جدا سازي و شناسايي ، شاخص ميكروبي مناسبي  براي تعيين كيفيت آب آشاميدني هستند اين باكتريها نبايد در آب آشاميدني تصفيه شده وجود داشته باشند . وجود باكتريهاي كليفرم در آب نشانگر فرآيند ناكافي و يا آلودگي پس از تصفيه است .

يكي از روش هاي ساده  براي شناسايي كلــيفرم ها در آب روش آزمون وجود – عدم وجود كليفرم مي باشد. اين روش امكان آزمون تعداد زيادي از نمونه هاي آب را به طور همزمان فراهم مي كند.

هــدف از تــدوين اين استاندارد تعيين روش آزمون وجود و يا عــدم وجود شناسايي كليفرم ها در آب مي باشد اين استاندارد در مورد انواع آب هاي آشاميدني كاربرد دارد.

گروهي از باكتري هاي هوازي و بي هوازي اختياري ، گرم منفي ، ميله اي شكل و بدون اسپور هستند كه قادرند در شرايط هوازي در محيط هاي كشت انتخابي لاكتوزدار در دماي 5/0 ± 35 درجه سلسيوس در مدت 24 تا  48 ساعت توليد اسيد و گاز كنند .

اين روش  براساس تلقيح حجم معيني از نمونه آب به محيط انتخابي لاكتوز دار و گرمخانه گذاري در دماي 5/0 ± 35 درجه سلسيوس انجام مي پذيرد . سپس با استفاده از محيط های كشت انتخابي و تائيدي ، وجود كليفرم ها تائيد مي شود .

دست کم 500 ميلی ليتر آب را ( طبق استاندارد ملي 4208 ) سال 1376 آئين کار نمونه برداری از آب جهت آزمونهای باکتريولوژی نمونه برداري كنيد.

از وسايل معمول در آزمايشگاه ميكروب شناسي (طبق استاندارد ملي 2747 ) سال 1380 آئين کار در آزمايشگاه ميکروب شناسی استفاده كنيد.

برای دریافت فابل pdf کامل بر روی لینک دانلود کلیک کنید.

دانلود استاندارد شناسایی کلیفرم روش و آزمون میکروبیولوژی آب و فاضلاب

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp