تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کنترل بهداشتی آب استخر شنا

راهنمای کنترل بهداشتی آب استخر شنا:

آب استخر شنا به حجم مشخصی از آب اطلاق می شود که معمولاً در یک فضا با ابعاد و اندازۀ مشخص محصور شده است . آب استخرها معمولاً از منابع آب آشامیدن هستند که با اضافه کردن مواد گندزدا تصفیه شده اند.آب استخرهای شنا ممکن است از چشمه های آب گرم و یا آبهای شور هم تاًمین گردد. استخرهای شنا را معمولاً به استخرهای مصنوعی و استخرهای نیمه مصنوعی طبقه بندی می نمایند.

استخرهای مصنوعی اغلب از مصالحی مانند بتون، فولاد، آلومینیوم و فایبر گلاس و دارای پوششی از ونیل می باشند. استخرها به صورت استخرهای با آب گردشی با فیلتراسیون و گندزدایی یا بندرت (اگر اجاره داده شود) فقط با گندزدایی به صورت استخرهای پر و خالی شونده یا استخرهای با جریان مداوم طراحی و بهره بردای می گردند. استخرهای شنا با آب شور باید الزامات و استانداردهای مشابه استخرهای آب شیرین را رعایت نمایند.

استخرهای شنا را به صورت زیر طبقه بندی می نمایند:

آب استخر شنا پر و خالی شونده(fill and draw pool)

این استخرهای با آب تازه پر شده ، برای دوره زمانی مشخص مورد استفاده قرار می گیرد، سپس آب تخلیه شده، استخر تمیز می گردد و مجدداً آب گیری می شود . استفاده از این استخرهای ب خاطر مصرف زیاد آب ، مشکلات در حفظ نظافت و آلودگی آب توصیه نمی شود ودر بعضی از کشورها استفاده از آنها ممنوع شده است.

آب استخر شنا با گردش آب (Recirculating swimming pool)

در این استخرها آب توسط پمپ، از سیستم تصیفه عبور نموده و بعد از گندزدائی مجدداً به استخ ر برگشت داده می شود. آب از دست رفته توسط تبخیر، ریخت و پاش و پاشیده شدن آب به اطراف، و آب شستشوی معکوس صافی ها با آب تازه جایگزین می گردد. این استخرها اگر بطور مناسب بهره برداری شوند از نظر بهداشتی بهترین نوع استخرها هستند که حداکثر تعداد افراد می توانند در یک دوره زمانی در آن شنا کنند. اتلاف آب در این استخرها حداقل است و مصارف سوخت برای گرم نمودن آب نیز پائین است.

آب استخر شنا با جریان مدام آب(flow – through pool)

استخرهایی هستند که بطور مرتب جریانی از آب تازه قابل قبول، بدون تصفیه به آنها وارد می شود که این امر، باعث می گردد به همان میزان آب بصورت سرریز از استخر خارج گردد. گرچه در این استخرها، آلودگی باکتریایی کاهش می یابد، ولی بطور کامل از استخر خارج نمی شود. میزان آلودگی باقیمانده در این استخرها به تعداد دفعاتی که در 24 ساعت آب استخر تعویض می شود، بستگی دارد. جدول 1 اثر ورود آب تمیز در کاهش آلودگی استخر را بدون عمل گندزدایی نشان می دهد.

جدول 1  تأثیر جریان آب رقیق سازی در حذف آلودگی از استخرهای شنا با جریان مداوم

استخر آب
استخر آب

برای مثال استخری به ابعاد 20در6 ، متر که گنجایش معادل 210 مترمکعب آب دارد، اگربا آب حجم 630 مترمکعب در روز تغذیه و بطوریکه در 8 ساعت آب آن جایگزین گردد، بر طبق قانون رقیق شدن (Q = 23/5 T2)هر فرد حدود 1500 لیتر آب احتیاج خواهد داشت.بنابراین با این حجم آب در هر روز  420 نفر و درهر ساعت 17 نفر می توانند از این استخر استفاده نمایند . استخرهای با جریان مداوم نیاز به حجم بالایی از آب کنترل شده تمیز دارند . هم چنین کنترل شدیدی بر تعداد شناکنندگان باید اعمال گردد . که این امر معمولاً امکان پذیر نمی باشد. بعنوان یک معیار راهنما به ازای هر شناگر د ر روز میزان آب رقیق سازی برابر 1500 لیتر می باشد

 

 

2.7/5 - (4 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp