تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش اندازه گیری سورفکتانت

روش اندازه گیری سورفکتانت

روش اندازه گیری سورفکتانت بر اساس مرجع استاندارد متد برای آزمایش های آب و فاضلاب ویرایش شماره بیست و دوم با شماره روش 5540 قابل انجام می باشد. سورفکتانت ها از طریق پساب شسشتو کارخانه های صنعتی و پساب ناشی از شستشو همراه با مواد شونیده وارد شبکه فاضلاب می گردد.سورفکتانت ها از مولکول های تکی که توسط گروه های قوی آب دوست و گروه های گروه های آب گریز تشکیل شده اند. مولکول های از این دسته رابط بین سطح فاز آبی و سایر فاز های سیستم مانند گاز ها ، مایعات روغنی و جامدات می باشند بنابریان خاصیتی دارند از جمله اینکه دارای ساختاری کف مانند و ساختار امولوسیونی و دارای جامدات ریز می باشند.

سورفکتانت های دارای گروه های آب گریز به طور عمومی دارای ساختار های رادیکال هیدروکربنی می باشند که ۱۰ تا ۲۰ اتم کربن را دارا می باشند. سورفکتانت های دارای گروه های آب دوست به دو دسته تقسیم می شوند دسته که در آب یونیزه می شوند و دسته ای که در آب یونیزه نمی شوند.

سوفکتانت های آنیونی به دو دسته تقسیم می شوند.

  1. سورفکتانت های آنیونی دارای بار منفی بالا  +RSO3)Na)
  2. سورفکتانت های کاتیونی دارای بار مثبت بالا  -RMe3N)+Cl)

 

روش اندازه گیری سورفکتانت

سورفکتانت های یونیزه نشده دارای  polyoxyethylene آب دوست مانند  ROCH2CH2OCH2CH2……OCH2CH2OH می باشند. به طور کلی سورفکتانت های آنیونی به مقدا ۷۰ درصد از سورفکتانت ها را تشکیل می دهند و سورکفتانت کاتیونی حدود ۳۰ درصد سورفکتانت ها آلاینده محیط را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه روش اندازه گیری سورفکتانت ها متفاوت بوده، تعیین درصد تفاوت این دو اهمیت پیدا می کند.

سورفکتانت های کاتیونی به مقدار یک دهم آنیونی ها برای ضد عفونی سطوح ، نرم کننده ها و سایر مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرند. دترجنت های مورد استفاده و سطح استفاده آب ها

 

5/5 - (5 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp