تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش تهیه معرف نسلر

روش تهیه معرف نسلر

روش تهیه معرف نسلر به این طریق می باشد که مقدار ۵۰ گرم پتاسیم یدید (KI) در یک ظرف کوچک (۵۰ میلی لیتر) آب سرد حل شود. سپس مقدار محلول اشباع کلراید جیوه(به مقدار ۲۲گرم در ۳۵۰ میلی لیتر آب نیاز است) به آن اضافه می شود. تا زمانی که نشانه هایی از تشکیل رسوب دیده شود. سپس مقدار ۲۰۰ میلی لیتر از سدیم هیدروکسید (NaOH) به آن اضافه می شود و به حجم ۱ لیتر می رسانیم. سپس محلول مورد نظر که ته نشین می شود، از آب شفاف روی آن برداشته و در ظرف مجزا میریزیم.

جهت مشاهده ویدیو روش تهیه نسلر کلید کنید.

آمونیاک به طور طبیعی در سطح زمین و فاضلاب وجود دارد. به طور کلی غلظت آمونیاک در آب های زیر زمینی کم است. آمونیاک در آبهای زیرزمینی به علت جذب آن به ذرات خاک و رس پایین می باشد و به راحتی از طبقه های خالص خاک جدا نمی شود. در بعضی از تصفیه خانه های آب، آمونیاک برای واکنش با کلر به تصفیه خانه اضافه می شود تا یک ترکیب کلر باقی مانده را تشکیل بدهد.

روش-تهیه-معرف-نسلر

غلظت آمونیاک در آب از مقدار 10 میکروگرم بر لیتر نیتروژن ممکن است وجود داشته باشد تا در برخی سطوح طبیعی و آبهای زیرزمینی  و فاضلاب که ممکن است بیش از 30 میلی گرم در لیتر باشد. نیتروژن آلی معمولا بر حسب N گزارش می شود.  نيتروژن نیتراتی بر حسب NO3-N و نيتروژن نیتریتی بر حسب NO2-N و نيتروژن آمونیاکی بر حسب NH3-N محاسبه می گردد.

نیتروژن کل را می توان از طریق هضم اکسیداتیو تمام اشکال هضم نیتروژن تعیین کرد. و سپس مقدار کمی از نیترات اندازه گیری کرد. دو روش برای اندازه گیری وجود دارد بر اساس کتاب استاندارد متد برای آزمایش آب و فاضلاب. روش هضم Persulfate/UV به شماره روش 4500N-B و روش هضم با  Persulfate به شماره روش 4500N-C .

روش ها ذکر شده روش های بسیار مناسبی برای اندازه گیری نيتروژن آلی ، آمونیاک ، نیتریت و نیترات می باشد. نيتروژن مولکولی اندازه گیری نمی شود و از فرآيند های صنعتی تشکیل ترکیبات نيتروژن بازیابی نمی شود.

یون کلرید با اکسیداسیون persulfate تداخل ندارد، اما میزان کاهش نیترات به نیتریت (در تجزیه و تحلیل نیترات با کاهش کادمیوم) به طور معنی داری به وسیله کلراید کاهش می یابد. یون های آمونیاک و نیترات جذب شده در خاک رس یا خالص معلق باید مقدار کمی مشخصی ازPersulfate برای هضم استفاده کنند. اگر بعد از هضم نمونه مواد جامد معلق باقی بماند ، قبل از ادامه داد کار آن بخش حذف شود.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp