تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش سوپرکلریناسیون چاه آب

روش سوپرکلریناسیون چاه آب

در روش سوپرکلریناسیون چاه آب باید ابتدا مقدار پركلرين محاسبه شده را در 100 ليتر آب بطور كامل حل نموده و به طريق زير در مدت دو ساعت به چاه تزريق شود.(قبل از ادامه مطالعه مطلب ، مطلب سوپرکلریناسیون چاه آب را مطالعه کنید.)

 

پمپ تزريق روي 50 ليتر در ساعت تنظيم كرده محلول كلرتهيه شده را در مدت دو ساعت از طريق شلنگ مناسب توسط پمپ به درون چاه تزريق مي كنيم. جهت جابجايي مناسب شلنگ در طول مسير ، يك وزنه به انتهاي آن متصل نموده و سپس به عمق چاه فرستاده مي شود (شلنگ مورد نظر رادر هر دقيقه باندازه طول جابجايي محاسبه شده در رابطه مطلب قبلی جابجا مي كنيم) بالا مي كشيم. اين عمل را تا رسيدن شلنگ به سطح آب ادامه مي دهيم (سي دقيقه اول) ، سپس اين عمل را بطور معكوس از محل سطح ايستايي شروع و تا عمق چاه ادامه مي دهيم (سي دقيقه دوم) و مجددا عمليات فوق را براي سي دقيقه سوم و چهارم تكرار مي كنيم. (عمل تزريق جهت انجام اختلاط مناسب در طول ستون آب چهار بار تكرار مي شود دو بار از عمق به سطح و دو بار از سطح به عمق)

سوپرکلریناسیون چاه آب
  • براي اختلاط كامل كلر با آب رعايت زمان جابجايي طول شلنگ بسيار ضروري است.

محلول گندزدا 12 ساعت در چاه باقي خواهد ماند بعد از آن آب چاه را ضمن بستن شير فلكه خروجي به طرف شبكه و يا مخزن ذخيره با باز كردن شير تخليه ، به بيرون تخليه كنيد (ترتيبي اتخاذ شود تا تخليه آب مطابق با قوانين زيست محيطي صورت گيرد) عمل تخليه را آنقدر ادامه ميدهيم تا غلطت كلر باقيمانده 0.8 ميلي گرم در ليتر باشد. 

تعيين زمان روش سوپرکلریناسیون چاه آب

محلول كلر حالت خورندگي قوي داشته و تنفس آن بسيار خطر ناك است. بهتر است پس از شوك كلر تخليه چاه به طبقات شني زمين رانده شود و حدالامكان از حدود آبدهي چاه دور كردد يا به تانكهاي محتوي سنك آهك انتقال داده شود.

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp