تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شناسایی یون سولفید

شناسایی یون سولفید

شناسایی یون سولفید با توجه به ساختار سولفید که در آب های زیرزمینی مخصوصا در فصل بهار بیشتر یافت می شود. به طور معمول یون سولفید در فاضلاب هایی وجود دارد که ترکیبات عمده فاضلاب مواد آلی می باشند.بعضی وقت ها در فاضلاب های صنعتی می توان به شناسایی یون سولفید دست یافت، اما بیشتر اوقات زمانیکه باکتری های کاهنده سولفات حضور دارند یون سولفید نیز حضور دارد.

شناسایی یون سولفید

هیدروژن سولفید از سولفید موجود در فاصلاب به سطح بیرون و هوا راه پیدا می کند. آستانه غلظت بو هیدروژن سولفید (H2S) در آب تمیز از 0.025 تا 0.25 PPb می باشد. گاز های هیدروژن سولفید (H2S) بسیار سمی و بر زندگی بسیاری از کارگر های تصفیه خانه خا تاثیر گذاشته است. در مرحله شناسایی یون سولفید در هوا با حس بویایی باید به شناخت این گاز پرداخت که خود مشکلی در شناخت این گاز این است که حس نبود و فقدان این گاز در محیط به انسان دست می دهد.

هیدروژن سولفید با فلزات موجود در بتن ها آرمه تاسیسات تصفیه خانه های فاضلاب واکنش داده و باعث خوردگی و رسوب گذاری می شود زیرا از لحاظ بیولوزیکی با به (H2SO4) در جداره لوله ها اکسید می شود. هیدروژن سولفید محلول در آب بسیار سمی بوده و برای آبزیان و ماهی ها مشکلات زیستی ایجاد می کند.

شناسایی یون سولفید

به طور کلی برای شناسایی سولفید در آب و فاضلاب می توان به سه شکل زیر این ماده را جستجو کرد:

  1. سولفید کل : سولفید کل شامل ، H2S و -HS  و اسید های سولفیدی محلولی که باعث حل شدن فلزات در پساب می شود که به صورت معلق نیز موجود می باشند.  –S2 قابل چشم پوشی است چرا که در این میان غلظت آن کمتر از نیم درصد سولفید محلول در پی اچ ۱۲ می باشد. همچنین کمتر از ۵صدم درصد آن در پی اچ ۱۱ می باشد. سولفید مس و سولفید نقره نیز نامحلول هستند چراکه در تعیین سولفید به صورت عادی قابل اندازه گیری نیستند. و میشه ترکیبات سولفید مس و سولفید نقره را در اندازه گیری لحاظ نکرد.
  2. سولفید محلول : در واقع آن مقدار از سولفید است که بعد از اینکه جامدات معلق با ته نشینی و لخته سازی از بین رفتند قابل اندازه گیری است.
  3. هیدروزن سولفید یونیزه نشده : ممکن است از محاسبه غلظت هیدروزن سولفید محلول در پی اچ نمونه مقدار ثابت یونیزه شده H2S قابل اندازه گیری باشد.
شناسایی یون سولفید
3.6/5 - (8 امتیاز)

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp