تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

عوامل بیماری های منتقله از آب

عوامل بیماری های منتقله از آب

سه گروه از عوامل بیماری های منتقله از آب شامل باکترى ها، ویروس ها و تکیاخته ها مىباشد که در جدول زیر خواص و مشخصات آنها نشان داده شده است. 

عوامل بیماری های منتقله از آب
  • باکتري ها

باكترى ها ارگانيسم هاى تك سلولى هستند كه به طور متداول اندازه آنها در محدوده ١٠ تا ٠/١ ميكرومتر قرار دارد.شكل،اجزاء، اندازه و روشى كه آنها رشد مى كنند، مى تواند نشان دهنده ساختار فيزيكى سلول باكترى باشد. اكثر باكترى ها مى توانند بر اساس شكل در چهار دسته عمومى كروى ،  ميله اى ، ميله خميده  يا مارپيچى  و رشته اى طبقه بندى شوند. كوكسى  يا باكترى هاى كروى تقريباً قطرى به اندازه ١-٣ ميكرومتر دارند. باسيل باكترى هاى ميله اى شكل(اندازه متغيرى دارد و پهناى (قطر) آنها در محدوده ٠/٣-١/٥ميكرومتر قرار داشته و طول آن ١/٠-١٠/٠ ميكرومتر است.

باكترى هاى ويبريو يا باكترى هاى ميله اى خميده شكل به طور متداول داراى اندازه متغيرى به پهناى ٠/٦-١/٠ميكرومتر و به طول ٢-٦ميكرومتر هستند. اسپيريل باكترى هاى مارپيچى مىتواند بيش از ٥٠ميكرومترطول داشته باشد، در صورتى كه باكترى هاى رشته اى مى توانند در طول هايى بيش از ١٠٠ميكرومتر موجود باشند.

  • ويروس ها

ویروسها میکروارگانیسم هایى هستند که از مواد وراثتى اسید دىاکسى ریبونوکلئیک(DNA) یا اسید ریبونوکلئیک (RNA) و روکش پروتئینى محافظ (رشته هاى منفرد ،دوگانه و مخصوصاً لایه هاى دوگانه) درست شده اند. تمام ویروسها انگل هاى اجبارى هستند که از انجام هر شکل متابولیسم ناتوان بوده و به طور کامل به سلول هاى میزبان براى دفاع، پاسخ و واکنش وابسته هستند.

اندازه ویروس ها عموماً 0/01-0/1میکرومتر است و داراى گونه هاى متنوع خاصى با توجه به عفونت هستند که به طور متداول فقط به یک نوع میزبان حمله مى کنند. گرچه طرق اصلى انتقال براى ویروس هپاتیت و پلىویروس از طریق غذا، تماس شخصى یا مقاربت جنسى است، ولى ویروس ها قادرند از طریق آب آشامیدنى نیز منتقل شوند. سرایت و انتقال بعضى ویروس ها مانند
رتروویروس ها (شامل گروه
HIV از طریق آب که خطر مهمى براى سلامتى و بهداشت عمومی است، بسیار ضعیف به نظر مى رسد.

  • تکیاخته ها

تکیاخته ها از عوامل بیماری های منتقله از آب و میکروارگانیسم هاى تک سلولى یوکاریوتیک بدون دیواره هاى سلولى هستند که از باکتری ها و ارگانیسم هاى دیگر براى غذا و به عنوان میزبان بهره مى برند. بیشتر تک یاخته ها در طبیعت آزادزى هستند و مىتوانند در آب موجود باشند،ارگانیسمهاى میزبان می تواند از ارگانیسم هاى ساده مانند جلب کها تا ارگانیسم هاى نسبتاً پیچیده مانند انسان متنوع باشد.

عوامل-بیماری-های-منتقله-از-آب

تکیاخته هاى مهم بیماری زاى آب آشامیدنى و فاضلاب عبارتند از:

  1. ژیاردیا لامبلیا
  2. کریپتوسپوریدیوم
  3. وانتامباهیستولیتیکا

این عوامل بیماری های منتقله از آب,  اورگانیسم ها موجب اسهال یا تغییرات شدید در روده و معده و شیوع بیمارى می شوند.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp