تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

میزان کلر باقی مانده آب

میزان کلر باقی مانده آب

میزان کلر باقی مانده آب ، در نقاط دور دست شبکه توزیع آب ، بین 0.2 تا 0.5 میلیگرم بر لیتر توصیه می شود. در صورتی که ایجاد کلر ترکیبی باقی مانده ملاک عمل قرار گیرد. مقدار آن در نقاط دور دست شبکه توزیع آب ، ۱تا ۲ میلی گرم بر لیتر توصیه می گردد. حسب میزان پی اچ  ، دما و دیگر مشخصات آب ممکن است تامین مقدار بیشتری کلر باقی مانده لازم گردد.

 

میزان-کلر-باقی-مانده-آب

توصیه می شود تجهیزات آزمایش تعیین مقدار کلر باقی مانده از نوعی انتخاب شود که بتوان کلر باقی مانده (آزاد یا ترکیبی) را با دقت نزدیک به 0.1 میلی گرم بر لیتر برای مقادیر کمتر از ۱ میلی گرم بر لیتر دقت نزدیک به 0.2 میلی گرم بر لیتر برای مقادیر بیشتر از ۱ میلی گرم بر لیتر اندازه گیری نمود.

در تصفیه خانه هایی که تغییرات میزان کلر مورد نیاز در فواصل زمانی کوتاه ، زیاد باشد ، توصیه می گردد، دستگاه ثایت مقدار کلر باقی مانده نیز پیش بینی گردد. در تصفیه خانه های بزرگ توصیه می شود دستگاه ثابت اندازه گیری و کنترل مقدار کلر باقی مانده در آب ورودی به شبکه توزیع نیز پیش بینی شود.

نکات مهر در میزان کلر باقی مانده آب

لوله کشی های مربوطه به آب مورد نیاز کلرزنی باید به نحوی طراحی شود که از آٖلوده شدن آب تصفیه شده جلوگیری شود. در کلیه تصفیه خانه هایی که آب سطحی را تصفیه می کنند، سیستم پیش کلرزنی و کلر زنی نهایی باید مستقل از یکدیگر باشد تا از برگشت آب نیمه تصفیه شده به آب تصفیه شده جلوگیری شود. لوله آب ورودی به هریک از وسایل اختلاط آب و کلر باید مستقل ، مجهز به شیر قطع و وصل باشد. یک شیر اصلی برای قطع و وصل این وسایل مجاز نیست.

لوله های که برای انتقال گاز یا مایع کلر تحت فشار پیش بینی میشود، باید از جنس فولاد بدون درز طبق مشخضات Schedule 80  با جنس مصوب دیگری (به استثنا لوله های pvc)  در نظر گرفته می شوند. برای انتقال محلول کلر باید از لوله ها و متعلات لاستکی ، پلی اتیلنی استفاده گردد.

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp