تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پارامترهای کیفیت فاضلاب

پارامترهای کیفیت فاضلاب

پارامترهای کیفیت فاضلاب مرتبط یا تخلیه فاضلاب عبارتند از اکسیژن محلول (DO) ، مواد جامد معلق، باکتری ها، مواد مغذی، PH، و مواد شیمیایی سمی شامل مواد آلی فرارتر ، مواد خنثی اسیدی، بازی، فلزات، آفت کش ها، و مواد PCB. اکسیژن محلول برای آبزیان مهم است زیرا بسته به گونه های آبزی کاهش مقدار اکسیژن محلول به کمتر از 4 یا 5 میلی گرم در لیتر آثار زیان باری در پی دارد. مواد جامد معلق کدری ستون آب را تحت تاثیر قرار می دهند و نهایتا در کف ستون رسوب می کنند و به غنی سازی محتمل کف زی، سمیت ، و اکسیژن خواهی رسوبات منجر می شود.

پارامترهای کیفیت فاضلاب

باکتری های کلیفرمی به عنوان شاهدی برای حضور دیگر ارگانیزم های بیماری زا با منشا مدفوعی مورد استفاده قرار می گیرد و بدین ترتیب معیاری برای سلامت آب به منظور استفاده های تفریحی و سایر مصارف به دست می آید. وجود مواد مغذی می تواند به پدیده تغذیه گرایی و کاهش اکسیژن محلول منجر شود. درجه اسیدی بر تعادل شیمیایی و بوم شناختی آب های محیطی تاثیر می گذارد. مواد شیمیایی سمی شماری از ترکیبات را شامل می شود که در غلظت های مختلف و در صورت مصرف آب، بر حیات آبزیان یا انسان و یا ماهی و صدف تاثیر بدی دارند. آثار سم بر روی حیات آبی وقتی حاد تلقی می شود که پس از قرار گرفتن به مدت کوتاهی (حدود چند ساعت) در معرض مواد سمی، پدید آید و اگر پدیدار شدن این آثار به زمان طولانی تری نیاز داشته باشد مزمن تلقی می شود.

عنصر اساسی در دفع فاضلاب تاثیر زیست محیطی آن است. مقررات عدیده زیست محیطی، معیارها، خط مشی ها و بازنگری ها امروزه تضمین می کنند که آثار زیست محیطی تخلیه فاضلاب تصفیه شده به آب های محیطی قابل قبول باشد. این چارچوب قانونی نه تنها بر انتخاب مکان های دفع و ساختارهای ریزش گاه های نهایی تاثیر می گذارد بلکه بر میزان تصفیه ای که باید صورت گیرد نیز موثر است.

روش نمونه برداری از پساب

بنابراین، تصفیه و دفع به هم وابسته اند و نمی توان آن ها را به طور جداگانه بررسی کرد.مثلا ممکن است برای نیل به قابلیت پذیرش زیست محیطی ، هریک از گزینه های تصفیه ی پیشرفته تر برای یک یا چند سازنده ی فاضلاب، رقیق سازی بیشتر فاضلاب، مثلا با انتقال محل تخلیه به مناطق دورتر از ساحل، و یا استفاده از یک ریزش گاه با پخش کننده های چند دهانه ای انتخاب شود. روش دیگر، کاهش منبع تولید است، که در آن از تحلیه کنندگان فاضلاب خواسته می شود که از سهم آلاینده های خاص واحد خود به فاضلابروها از طریق فرایند یا پیش تصفیه، بکاهند.

تاکنون بررسی زیست محیطی تخلیه ی فاضلاب براکسیژن محلول متمرکز بوده است. ظرفیت جذبی آبهای پذیرنده، که معرف مقدارBOD است که می تواند بدون کاهش فزاینده سطح اکسیژن محلول محیط جذب شود، بسیار مهم است. تاکید بر اکسیژن محلول تصفیه ثانویه فاضلاب را ضروری می کند. اخیرا دامنه بررسی ها وسیع تر شده و دیگر اجزای فاضلاب مانند مواد غذایی، ترکیبات سمی، و انواع ترکیبات آلی را شامل می شود.

آثار زیست محیطی این اجزا گسترده و اغلب پیچیده است. با وجود این، اولین گام در ارزیابی این گونه آثار تعیین توزیع و سرنوشت این اجزای آب در ستون آب و رسوب های کف است، تاکید این فصل بر سنجش غلظت اجزای تشکیل دهنده فاضلاب به صورت تابعی از آهنگ شارش و ترکیب پساب، مشخصه های محیطی آب، و طراحی ساختار دفع و تخلیه فاضلاب است. غالبا معیارها یا استاندارد های زست محیطی غلظت آلاینده ها را به طور مستقیم تنظیم می کنند. در بعضی موارد، به ویژه برای مقادیر عظیم فاضلاب ، تحلیل های اضافی زیست محیطی ضروری است، در هرصورت نقطه ی شروع توزیع غلظت سازنده های فاضلاب است.

 

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp