تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

چگالی آب

چگالی آب

چگالی آب از جمله خواص آب می باشد که برای کسانیکه در زمینه مکانیک سیالات و شیمی آب و کیفیت آب فعالیت دارند مقدار و نوع و درجه آن دارای اهمیت است. چگالی یا جرم مخصوص ، وزن مخصوص ،چگالی نسبی از جمله موارد مهم مربوط در آب است. جرم واحد حجم هر ماده ای چگالی یا جرم مخصوص نامیده می شود و معمولا  با نماد یونانی P نشان داده می شود. واحد چگالی گرم بر سانتیمتر یا کیلوگرم بر متر مکعب است، به طوریکه :

1g/cm3 = 1000 kg/m3

اندازه گیری چگالی آب

وزن مخصوص

وزن واحد حجم هر ماده ، وزن مخصوص نامیده می شود. معمولا با نماد گاما نشان داده می شود.واحد وزن مخصوص نیوتون بر مترمکعب است به طوریکه :

1N = 1 kg.m/s3

وزن مخصوص و چگالی هر ماده طبق رابطه زیر با یکدیگر مرتبط هستن :

Y=pg

که در رابطه بالا g  شتاب گرانشی است. مقدار متوسط g روس سطح زمین برابر است با 9.807 متر بر مجذور ثانیه که در محاسبات چگالی آب لحاظ می شود.

چگالی نسبی :

نسبت وزن هر ماده به وزن آب ، 4 درجه سانتیگراد هم حجم آن ، چگالی نسبی نامیده می شود و معمولا با SG نشان داده می شود.SG بدون بعد است.

درجه حرارت و فشار بر خواص سیالات تاثیر می گذارد. به عنوان مثال ، چگالی آب 100 درجه سانتیگراد حدود 4 درصد از چگالی آب 4 درصد از چگالی آب 4 درجه سانتیگراد کمتر است. تاثیر درجه حرارت و فشار بر خواص گاز ها بیشتر از مایعات است.  در آبرسانی شهری برای آب ، مقدار استاندارد چگالی 1 گرم بر سانتیمترمکعب ، 1000 کیلوگرم بر متر مکعب ، وزن مخصوص 9810 نیوتون بر مترمکعب و SG مساوی یک در نظر گرفته می شود. آب ، حداکثر چگالی را در دمای 4 درجه سانتیگراد دارد.

لزجی نیز خاصیتی است که در سیالات ، که در مقابل تنش برشی مقاومت می کند. به عبارت دیگر اگر لزجی وجود نداشته باشد، سیال هیچ تنش برشی تحمل نمی کند.

 

3.4/5 - (55 امتیاز)

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp