تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نظارت بهداشتی بر آب استخرهای شنا

نظارت بهداشتی بر آب استخرهای شنا

نظارت بهداشتی بر استخرهای شنا از جنبه های مختلف دارای اهمیت می باشد . نظارت بر ساختمان استخر، تجهیزات و تسهیلات جنبی استخر، نظافت عمومی و رعایت نکات بهداشت عمومی و محیط همه دارای اهمیت می باشد. همچنین یکی از موارد مهم نظارت بر استخر شنا، نظارت بهداشتی بر آب آن می باشد. این نظارت باید از طرف مأمورین بهداشتی انجام گیرد . هدف از نظارت بهداشتی آب اولاً حفظ سلامت شناگران و جلوگیری از انتقال بیماریهای منتقله و در وهلۀ بعد حفظ شرایط بهداشتی آب از نظر فیزیکی و مطلوبیت آب از نظر ظاهری و مسائل زیباشناختی آب می باشد. بطوریکه شناگران از آبی با کیفیت مناسب بهداشتی و ظاهری تمیز، زلال و خوشایند استفاده نمایند.

برنامه نظارت  بر استخر فعالیت های زیر را در برمی گیرد:
منبع آب خام
سیستم پالایش، تصفیه و بازچرخش آب
عملیات مربوط به کنترل آب استخر توسط بهره برداران استخر
آب استخر

آب خام استخر باید ماهیت بهداشتی و تمیز داشته باشد و همانگونه که ذکر شد از منابع آب آشامیدنی (در صورت امکان ) آبهای سطحی و زیرزمینی تمیز و غیرآلوده و محافظت شده استفاده گردد . بازدید، نظارت و پایش آب خام می تواند در برنامه های نظارت مورد ملاحظه قرار گیرد.

آزمایش میکروبی آب براساس شاخص کلینوم ها و کلینوم های گرما پای در این زمینه مهم است . نظارت اولیه در این زمینه کافی می باشد و دوره های نظارت بعدی می تواند طولانی مدت باشد.

با توجه به مطالب ارائه شده در بخش 3 نظارت بر سیستم پالایش، تصفیه و بازچرخش آب . از نظر تناسب سیستم، عدم وجود نقص و مشکلات و اطمینان از عملکرد مطلوب آنها و چرخش منظم آب با دوره زمانی مناسب با توجه به نوع استخر و تعداد شناگران ضرو رت دارد. علاوه بر بازدید و مشاهده عملکرد واحدها آزمایش آب ورودی به استخر و آب داخل استخر می تواند برای تعیین عملکرد مناسب سیستم ، pH ، تصفیه ملاک قضاوت قرار گیرد . آزمایش های مهم آب کدورت قلیائیت، سختی، درجه حرارت، کلر باقیمانده، برم باقیمانده و می باشد. گرچه سوابق این HPC آزمایشهای میکروبی کلیفرم ها و آزمایشها باید ثبت شده و موجود باشد.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp