تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش خاک کشاورزی

آزمایش خاک کشاورزی

آزمایش خاک کشاورزی به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد. پارامتر هایی مانند شوری ، درصد سدیم ، املاح آب ، اسیدیته ، ساختار و بافت خاک ، دانه بندی ، کربنات ، بی کربنات ، قلیائیت و گچ و آهک آنالیز می گردد. با تعیین کیفیت خاک می توان ترکیبات آن را برای رشد گیاه و درختان بدست آورد. با آزمایش خاک کشاورزی می توان تعیین کرد که آیا نیاز به اضاف کردن کود یا سایر افردونی به خاک وجود دارد یا نه.  بنابراین آنالیز خاک کشاورزی روشی موثر برای جلوگیری از کمبود مسمومیت ها غذایی است.

بهترین زمان آنالیز خاک کشاورزی

بهترین زمان برای نمونه برداری قبل از کشت گیاه و و فصول رشد گیاه می باشد. به طور معمول بهترین زمان پاییز یا بهار می باشد. که پس از آن آمایش های شیمیایی بر روی نمونه خاک انجام شده و مشخص می گردد که کیفیت آب به چه صورتی خواهد بود.

مقدار نمونه آنالیز خاک کشاورزی

نمونه خاکی که برای آزمایش ارسال می شود باید حداقل حدود ۱ تا ۲ کیلیوگرم خاک یکدست باشد. این خاک باید از عمق تقریبا ۳۰ سانتی متری و سطحی خاک مزرعه در یک پاکت پلاستکی ریخته شود. آن نیز خود در پاکت دیگری قرار داده شود و سپس برای آزمایشگاه ارسال شود. به طور کلی اراضی دارای ۱۰ هکتار زمین کشاورزی بعنوان یک نمونه در نظر گرفته می شود. البته به شرطی که کل مزرعه یک کشت داشته باشد و تقریبا یکدست باشد و درصورتی که مشخص شود که کیفیت خاک در یک مزرعه متفاوت است از نقاط مختلف نمونه های متعدد باید تهیه شود.

رای ارسال نمونه و انجام آنالیز خاک به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

whatsapp