آزمایش خاک کشاورزی

آزمایش خاک کشاورزی به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد. پارامتر هایی مانند شوری ، درصد سدیم ، املاح آب ، اسیدیته ، ساختار و بافت خاک ، دانه بندی ، کربنات ، بی کربنات ، قلیائیت و گچ و آهک آنالیز می گردد. با تعیین کیفیت خاک می توان ترکیبات آن را برای رشد گیاه و درختان بدست آورد. با آزمایش خاک کشاورزی می توان تعیین کرد که آیا نیاز به اضاف کردن کود یا سایر افردونی به خاک وجود دارد یا نه.  بنابراین آنالیز خاک کشاورزی روشی موثر برای جلوگیری از کمبود مسمومیت ها غذایی است.

بهترین زمان آنالیز خاک کشاورزی

بهترین زمان برای نمونه برداری قبل از کشت گیاه و و فصول رشد گیاه می باشد. به طور معمول بهترین زمان پاییز یا بهار می باشد. که پس از آن آمایش های شیمیایی بر روی نمونه خاک انجام شده و مشخص می گردد که کیفیت آب به چه صورتی خواهد بود.

مقدار نمونه آنالیز خاک کشاورزی

نمونه خاکی که برای آزمایش ارسال می شود باید حداقل حدود ۱ تا ۲ کیلیوگرم خاک یکدست باشد. این خاک باید از عمق تقریبا ۳۰ سانتی متری و سطحی خاک مزرعه در یک پاکت پلاستکی ریخته شود. آن نیز خود در پاکت دیگری قرار داده شود و سپس برای آزمایشگاه ارسال شود. به طور کلی اراضی دارای ۱۰ هکتار زمین کشاورزی بعنوان یک نمونه در نظر گرفته می شود. البته به شرطی که کل مزرعه یک کشت داشته باشد و تقریبا یکدست باشد و درصورتی که مشخص شود که کیفیت خاک در یک مزرعه متفاوت است از نقاط مختلف نمونه های متعدد باید تهیه شود.

رای ارسال نمونه و انجام آنالیز خاک به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران

/
آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران شرکت آب راهبر محاسب آزمایشگاه معتمد…

استاندارد خاک

/
استاندارد خاک استاندارد خاک به بررسی املاح مواد تشکیل دهنده خاک مان…

کیفیت خاك

/
کیفیت خاك در پايش کیفیت خاك ، شاخص هاي هدايت الكتريكي(EC) ، ف…

آزمایشگاه خاک کشاورزی

/
آزمایشگاه خاک کشاورزی در آزمایشگاه خاک کشاورزی بمنظور تعیین مواد…

حد مجاز فلزات سنگین در خاک

/
حد مجاز فلزات سنگین در خاک نوع و جنس خاک تعیین کننده حد مجاز فلز…

کیفیت خاک

/
کیفیت خاک کشاورزی اهميت شاخصهاي کیفیت خاک کشاورزی شامل کیفیت شیمیایی …

آزمون خاک کشاورزی

/
آزمون خاک کشاورزی آزمون خاک کشاورزی شامل بررسی کیفی خاک از لحاظ م…

تفسیر آزمایش خاک کشاورزی

/
تفسیر آزمایش خاک کشاورزی تفسیر آزمایش خاک کشاورزی با توجه نتایج آنالی…

آزمایش خاک کشاورزی

/
آزمایش خاک کشاورزی آزمایش خاک کشاورزی به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و…

روش نمونه برداری از خاک

/
روش نمونه برداری از خاک روش نمونه برداری از خاک و رسوب بر اس…

باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی

/
باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی پايش بهداشتي محصولات کشاورزی از سه دي…

کیفیت خاک کشاورزی

/
کیفیت خاک کشاورزی شاخصهاي مورد نظر تعیین کیفیت خاک کشاورزی شامل…

شوری آب و خاک

/
شوری آب و خاک کشاورزی با مدیریت شوری آب و خاک و كاربرد آنها براي …

زه آب کشاورزی

/
زه آب کشاورزی اهميت زه آب کشاورزی در حجم قابل توجه و غيرمتمر…