تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب مصرفی در بتن

آزمایش آب مصرفی در بتن :

آزمایش آب مصرفی در بتن قبل از اجرای عملیات تهیه بتن ضروری می باشد چرا که آب های حاوی گازکربنیک، سولفات و کلرور زیاد (آب های شور) مقاومت بتن را کاهش می دهند.

در فرآیند تهیه بتن  آب عامل اصلی در هیدارته کردن سیمان می باشد و در زمان گیرش سیمان و مقاومت یتن به طور مستقیم تاثیر گذار است. همچنین با توجه به شاخص های لانژلیه و رایزنر که شاخص های خورندگی آب می باشند می توان آنالیز صحیحی از میران خورنده بودن آب مصرف شده در بتن را برای آرماتور ها و سایر تجهیرات جستجو کرد.

شاخص لانژلیه در آزمایش آب مصرفی در بتن دارای اهمیت می باشد چرا که در محاسبه این شاخص پارامتر های همچون PH ، کل مواد محلول ، قلیائیت کل مورد سنجش قرار می گیرد. استاندارد های پارامتر های مورد اندازه گیری در آزمایش آب مصرفی در بتن به شرح زیر می باشد :

  • PH آب مصرفی در بتن باید بین 5 تا 8.5 باشد.
آزمایش آب مصرفی در بتن

آب مصرفی در بتن آبی است، که ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدی باشد که، مصرف آن، عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت، برای سلامت انسان، ایجاد نکند.

ترکیبات معدنی ، ترکیباتی هستند که معمولاً عنصر کربن در ساختار آنها وجود ندارد. این ترکیبـات معمـولاً از طریـق  منـابع طبیعی و یا از طریق فعالیت های انسانی در آب وارد می شوند و به دو دسته مـواد شـیمیایی معـدنی سـمّی و غیرسمّی، تقسیم می شوند. مواد شیمیایی معدنی سمّی آن دسته از مواد شیمیایی معدنی است، که پتانسیل سمّی کردن آب و ایجاد عارضه سوء،در کوتاه مـدت یـا دراز مدت در سلامت انسان را دارند.

 مواد شیمیایی آلی به مجموعه مواد غیرمعدنی اطلاق میشوند، که در ساختار مولکولی خود دارای عنصر کربن میباشند و شامل هیدروکربن های آلیفاتیک ، هیدروکربنهای آروماتیک و سایر مواد هستند.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp