تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش استرپتوکوک مدفوعی

آزمایش استرپتوکوک مدفوعی

آزمایش استرپتوکوک مدفوعی که برای تعیین گونه های مرکب از استرپتوکوکوس  از قبیل s.avium , s.bovis , faecalis , s.faecium , s,gallinarum  می باشد. این باکتری های با آنتی سرم های گروه d لانسفیلد واکنش مثبت نشان می دهند. زیستگاه طبیعی این استرپتوکوک ها روده ی انسان و حیوان خونگرم است. تصور می شد که گونه های s.faecalis , s.faecium بیشتر از دیگر گونه های استرپتوکوک های مدفوعی به انسان  اختصاص داشته باشد که البته گونه های استرپتوکوک های دیگری نیز به تعداد کمتر در مدفوع  انسان مشاهده شده است.

 

آزمایش تعیین و جستجویی استرپتوکوک مدفوعی

به طور مثال گونه های s.bovis و s.equinus و s.avium محدود به حیوانات نیستند اگرچه به طور معمول در مدفوع حیوانات با تراکم بیشتری وجود دارند. گونه های معینی در آزمایش استرپتوکوک مدفوعی  در برخی گونه های حیوانی غالب هستند ولی نمی توان  منبع آلودگی مدفوعی را بر اساس اختصاصی بودن استرپتوکوک مدفوعی تعیین نمود. آزمایش استرپتوکوک مدفوعی  همراه با کلی فرم مدفوعی ، آلودگی مدفوعی انسان را از سایر حیوانات خونگرم متمایز می کند.

از روی نسبت کلی فرم مدفوعی به استرپتوکوک مدفوعی می توان به منبع آلودگی پی برد. اگر این نسبت بزرگتر از ۴ باشد ، نشان دهنده آلودگی آب با مدفوع انسانی است، در حالی که اگر نسبت کمتر از 0.7 باشد ، نشان از آلودگی با منابع غیر انسانی دارد.  ارزش این نسبت به دلیل تفاوت  طول عمر گونه های استرپتوکوک مدفوعی مورد جستجو و تحقیق است. مثلا s.bovis و s.equinus در محیط های آبی سریع از بین می رود. در حالیکه s.faecalis و s.faecium مدت طولانی تری زنده می مانند. ضدعفونی  کردن فاضلاب نیز تاثیر زیادی در  بر این نسبت دارد که ممکن است منجر به نتایج نادرستی در مورد تعیین منبع آلودگی شود.  این نسبت تحت تاثیر روش های آزمایش استرپتوکوک مدفوعی نیز قرار دارد. بنابراین نمی توان از آن برای تعیین منبع آلودگی حیوانی و انسانی استفاده کرد.

گروه آنتروکوک ها، زیر گروهی از  استرپتوکوک مدفوعی می باشند که گونه های s.aecalis و s.gallinarum و s.faecium و s.avium را در بر میگیرد. آنتروکوک ها با توانایی رشد در Nacl با خلوص 6.5 درصد  , ph 9.6 و دمای ۱۰ و ۴۵ درجه سانتیگراد از سایر استرپتوکوک ها متمایز هستند. آنتروکوک ها شاخص مهمی در تعیین آلودگی آب های سطحی هستند. پیشنهاد شده است که تعیین کیفیت آب در مورد آب ها بر اساس تراکم آنتروکوک ها  انجام شود. برای آب های تازه استاندارد ۳۳ آنتروکوک در ۱۰۰ میلی لیتر و برای آب دریا ۳۵ آنتروکوک در هر ۱۰۰ میلی لیتر در نظر گرفته شده است.

روش تخمیر چند لوله ای برای آب های خام،کلر زده ، رسوبات و همچنین برای آب های تازه و دریا ها نیز می تواند استفاده شود ولی برای آب های دارای کدورت زیاد مناسب نیست.

روش آزمایش استرپتوکوک مدفوعی

یک سری از لوله های دارای ۱۰ میلی لیتر محیط آزایددکستروزبرات تهیه شود. در لوله اول ۱ میلی لیتر و در لوله های بعدی به ترتیب 0.1 میلی لیتر و 0.01 و … ریخته شود. نسبت رقت به آلودگی نمونه بستگی به آلودگی نمونه دارد. لوله های را در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد قرار داده شود. بعد از ۲۴ ساعت لوله ها را از جهت داشتن کدورت بررسی شود. در صورت عدم مشاهده کدورت مجددا آنها را در انکوباتو قرار دهید و پس از ۲۴ ساعت دیگر آنها را بررسی کنید.

 

4.7/5 - (15 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp