تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شنا در دریاچه

شنا در دریاچه

تفاوت اساسي استخرهاي شنا با شنا در دریاچه و سایر اماکن آبي در حدود و اندازه آن و منبع آب از سویي و کيفيت آب مصرفي آن از سوي دیگر است. علاوه بر آن موقعيت مكاني و استقرار آن نيز داراي محدودیت هایي است و لذا همجواري با کارخانه ها و موسسات صنعتي یا درماني یا کشاورزي توصيه نشده است. دریا ها و شناگاه های طبيعی محيط های تفریحی سالمی هستند که برای شنا، قایقرانی، ماهيگيری و سایر ورزش های مفيد مفرح آبی طرفداران و علاقمندان زیادی را  خصوصا در فصل های گرم به طرف خود جذب کرده اند.

 

شنا-در دریاچه ها تا حدودی با شنا در استخر های شنا متفاوت است.

عوامل آلودگی آب شناگاه های طبيعی به شرح زیر خلاصه می شود :

  • آلوده شدن به وسيله فاضلاب هاي صنعتي- خانگي- کشاورزي و مواد نفتي.
  • آلودگي به وسيله افراد استفاده کننده از شناگاه ها.
  • آلوده شدن به وسيله شستشوي ساحل توسط امواج.

عامل بيماریزائی در استخرهای آب گرم، سودوموناس و لژیونلا و در دریاچه عامل بيماری شيگلا سونی و ویروس نرویک و اختلالات معدی روده ای حاد و برخی دیگر از لپتوسپيرا و ژیاردیا را نام برد.بر اساس داده های محدود شنا در آب دریاچه که ميانگين تعداد کليفرم آن 2300 در 100ميلی ليتر آب باشد. از نظر آماری افزایش معنی داری در وقوع موارد بيماری موجب می گردد.


شنا در آب رودخانه که تراکم ميانه کليفرم
 آن 2700 در ميلی ليتر باشد، موجبات افزایش معنی دار آماری در موارد بيماری های روده ای می گردد. چنانچه شناگران در سنين 5تا 19 سال باشند موارد وقوع بيماری بيشتر است. افرادی که جهت شنا در دریاچه و ساحل دریایی که معيار و ضوابط بهداشتی آن به سختی قابل پذیرش می باشد استفاده می کنند ، علائم اختلالات گوارشی زیادتری نسبت به ساحل دریای نسبتا” غير آلوده از خود نشان می دهند.

مطالعات نشان داده است که در pHمعادل 4.7تا ،8.78 آکانتامبا که یک آميب دیگر آزادزی می باشد غالبأ موجب عفونت تحت حاد مزمن شده از شدت کمتری در مقام مقایسه با PAM برخوردار است و ممكن است از طریق یک ضایعه پوستی وارد بدن انسان گردد، و لذا گردش مجدد دائمی، صافی، وجود کلر آزاد باقيمانده حداقل 3 ميلی گرم در ليتر در چنين شناگاه های طبيعی توصيه
شده است در غير اینصورت اقدامات لازم در جهت ممانعت از ورود فاضلاب، سيلاب و زه آب های کشاورزی بایستی بعمل آید و هرگونه ترك و شكاف که می تواند محل مناسب جهت جایگزین شدن کيست آميب بوده و مانع از دسترسی کلر به آن گردد، بایستی با ترميم نمودن از بين برده شوند.


لازم به ذکر است که کيست ناگلریا
ظرف مدت 10دقيقه به وسيله 4 ميلی گرم در ليتر کلر آزاد پی اچ  2.7 الی 3.7 و در 25درجه سانتيگراد بوسيله 2 ميلی گرم در ليتر در زمان 20دقيقه غيرفعال می گردد. کيست ناگلریا به حالت معلق، در آب با حرارت 56درجه سانتیگراد، قدرت حياتی خود را حفظ می کند. برای بررسي استخرهای شنا و شناگاه هاي طبيعي از نتایج سه نوع آزمایش و مطالعه مي توان بهره برداري نمود که عبارت هستند از :

  1. آزمایش هاي شيميایي : نتایج آزمایش هاي شيميائي آب شنا در دریاچه ها از نقطه نظر تعيين عناصر و مواد محلول در آن در طول سال یا فصول بهره برداري صورت می گيرد که بررسي این نتایج کمک پر ارزشي به درك تغييرات حاصل در آب دریا مي کند، این آزمایش مخصوصاً از نظر فاضلاب هاي صنعتي و مواد شيميائي مورد استفاده در صنایع ارزش فراوان دارد.
  2. آزمایش هاي باکتریولژیكي : آزمایش هاي باکتریولوژي و نتایج به دست آمده از آن در تمام سال و یا در هنگام بهره برداري اب دریا، ميزان و نوع آلودگي در زمان ها و فصول مختلف مي شود و در نتيجه تعيين کيفيت ميكربي آب و تطبيق آن با استانداردهاي وضع شده از نظر بهره برداري از شناگاه کمال اهميت را دارد.
  3. مطالعه و بررسي بهداشتي منابع آلودگي آب: بررسي و تحقيق پيرامون منابع آلودگي آب پلاژها و شنا در دریاچه ها و جمع آوري اطلاعات به دست آمده و تجزیه و تحليل و نتيجه گيري از آن امري لازم است. زیرا بدون این بررسي نمي توان درباره پلاژ یا شناگاه اظهار نظر صریح کرد مگر این که شناگاه یا پلاژ از منبع واحد شناخته شده اي تغذیه شود که هيچ آلودگي نداشته باشد. اما در مورد رودخانه ها و دریاها که به طریق مختلف آلوده مي گردند بررسي و مطالعه منابع آلوده کننده و شناخت وضع و کيفيت آلودگي ضرورت دارد
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp