تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

محیط کشت آزمایش mpn

محیط کشت آزمایش mpn

آزمایش تخمیر چند لوله (Multiple-Tube Technique) برای تعیین باکتری های گروه کلیفرم و باکتری های آلاینده آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. محیط کشت آزمایش mpn به شرح جدول زیر می باشد که در سه بخش آزمایش های پیش فرض (Presumptive) ، آزمایش های تاییدی می باشد. سپس محاسبات مربوط به تعیین و ثبت نتایج مربوط به جدول MPN  می باشد.

روش تهیه محیط کشت  Azide dextrose broth

که پی اچ آن باید 7.2 باشد و بعد از استریل کردم بای در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد نگه داری شود. در ادامه روش ساخت محیط کشت pse آگار تشریح می گردد.

روش تهیه محیط کشت pse آگار

در محیط کشت آزمایش mpn بعد از اتوکلاو ذاری و استریل محیط کشت pse آگار ، باید پی اچ نمونه 7.1 باشد. هیچ وقت محیط کشت ها را در پلیت ها به مدت بیشتر ۴ ساعت در دمای ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد قرار داده نشود.

 آزمایش های پیش فرض (Presumptive)

در این مرحله ،مقداری از دسته های لوله های آزمایش دارای محیط کشت pse آگار را با مقداری متناسب با نمونه ها و لوله های رقیق کنید. از لوله های ۱۰ میلی لیتری یا کمتر استفاده کنید. ابعاد و حجم لوله ها با توجه به ویزگی های محیط کشت می تواند تغییر کند. بهتر است از لوله های زیر ۱ میلی لیتر استفاده نشود.  لوله های رقیق شده را در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار داده شوند. از لحاظ وجود رطوبت در انتهای ۲۴ ساعت لوله ها را بررسی شوند.

آزمایش های تاییدی ( Confirmed)

تمامی لوله ها را از لحاظ وجود رطوبت بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت که در انکوباتور قرار گرفتند ، مورد برررسی قرار گرفته شوند.  خط  نسبی که محیط کشت pse آگار توسط آنها در لوله ها قرار گرفته اند و بعد از آن نیز حجمی از نمونه که به آن اضافه شده است، باید موازی باشد. ظروف مورد نظر باید در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد برای مدت ۲۴ ساعت قرار بگیرند. کلنی ها قهوه ای یا سیاه به همراه حباب های سیاه تایید کننده حضور استرپتوکوک مدفوعی می باشند. کلونی های سیاه و قهوه ای با حباب های سیاه ممکن است لوله های که دارای 6.5 درصد سدیم کلراید می باشند. رشد در سدیم کلراید 6.5 درصد براث در دمای ۴۵ درجه سانتیگراد نشان دهنده کلونی های متعلق به گروه استپتوکوکوس می باشد.

رشد باکتری های استپتروکوکوس مدفوعی

میزان استپتروکوکوس مدفوعی از تعداد ظروف که در هر سری از محیط کشت pse آگار مثبت شده اند، حدس زده می شوند.

 

 

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp