تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب

کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب

به منظور اطمينان از كاركرد مناسب و مداوم کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب ، لازم است كه اندازه گيري هايي به طور پيوسته يا تناوبي از آن به عمل آيد. برخي از اندازه گيري ها، جهت كنترل عمليات و برخي ديگر جهت اطمينان از كاركرد مناسب سامانه و کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب است و راهبري دراز مدت آن پايش مي شوند. به طور كلي وضعيت كاركرد و عمليات سامانه ها يا فرايندها را مي توان از طريق اندازه گيري هاي كمي و مشاهدات كيفي مربوط به فرايند و نيز تجهيزات به كار رفته بررسي نمود. بر اين اساس مي توان پارامترهاي هر سامانه را به دو دسته، پارامترهاي فرايندي و پارامترهاي تجهيزاتي تفكيك نمود.

کیفیت-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب

پارامترهاي فرايندي کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب

اين پارامترها، وضعيت كاري هر فرايند را مشخص مي سازند و به دو نوع كمي و كيفي قابل تفكيك مي باشند. پارامترهاي اندازه گيري كمي، متغيرهايي را شامل مي شوند كه توسط حسگرها و يا روش هاي آزمايشگاهي به صورت پيوسته يا منقطع، قابل
اندازه گيري بوده و مي توانند به عنوان معياري از نحوه كاركرد سامانه در كنترل شرايط عمليات و راهبري كوتاه مدت سامانه و برخي ديگر، جهت بررسي عملكرد يا بازده سامانه و لذا در راهبري دراز مدت سامانه، مورد استفاده قرار گيرند.

پارامترهاي كيفي يا همان مشاهدات كيفي، جهت تشخيص نقص و رفع آن توسط بهره بردار، مورد استفاده قرار مي گيرند و در راهبري دراز مدت و نگه داري سامانه ها نقش مهمي دارند. همچنين، بازرسي هاي چشمي همراه با اندازه گيري هاي پيوسته جريان ورودي فاضلاب مانند ،pH مي تواند در تشخيص اوليه تخليه فاضلاب هاي صنعتي به كار رود و قبل از اينكه مواد سمي همراه فاضلاب هاي صنعتي روي سامانه هاي زيستي تاثير بگذارند، تشخيص و اقدامات صحيح انجام داده شود. 

روش نمونه برداری از پساب

اين پارامترها نيز به دو صورت كمي و كيفي بوده و نشان دهنده كاركرد صحيح تجهيزات الكتريكي و مكانيكي(مانند پمپ و كمپرسور) متعلق به هر فرايند يا سامانه است. ولتاژ و جريان تجهيزات الكتريكي، سرعت يا دور و دماي موتورهاي الكتريكي از جمله پارامترهاي كمي تجهيزاتي هستند. پارامترهاي كيفي در واقع بازرسي هايي است كه لازم است به طور مداوم بر روي تجهيزات انجام گيرد مانند؛ لرزش، صداهاي غيرعادي، نشتي ها و بوهاي غير معمول كه در اين واكنش، از آنها به پارامترهاي بازرسي نام برده شده است. 

پارامترهايي كه لازم است براي تعيين كيفيت فاضلاب، بررسي عملكرد و كنترل سامانه هاي مختلف تصفيه فاضلاب اندازه گيري
شوند، بسته به نوع فرايند متفاوت مي باشد. پارامترهايي كه به طور معمول در تصفيه خانه هاي فاضلاب اندازه گيري مي شوند عبارتند از:

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp