تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شستشوی فیلترهای استخر

شستشوی فیلترها:

شستشوی فیلترها یکی از مهمترین عملیات ها است و آن وقتی است که ارتفاع آب در صافی افزایش پیدا کند یا وقتی که آب خروجی کیفیت مطلوبی نداشته باشد . شستشو شامل قطع جریان ورودی آب، باز کردن شیر خروجی جریان آب ورودی و سپس ورود آب تمیز در استخر در جهت معکوس می باشد. این عمل از طریق سیستم لوله کف استخر صورت می گیرد. اغلب سازندگان توصیه می کنند. میزان شستشو باید 12 گالن در دقیقه در فوت مربع فیلتر باشد.

میزان جریان برای شستشو  فیلتر استخر باید به قدری باشد که بستر شنی را منبسط نموده و ذرات کوچک آلودگی را ازسیستم خارج نماید . حالت مؤثر بستر شنی وقتی است که بستر شنی حدود 40 % منبسط گردد . به منظور جلوگیری از هدر رفتن شن در عملیات شستشوی معکوس سطح آزاد حداقل معادل 50 % از عمق فیلتراسیون لازم است .

عملیات شستشوی فیلترها:

عملیات عادی فیلتراسیون شنی سریع نسبتاً ساده می باشد. ولی بعضی از مشکلات باید از طریق نظارت بر عملکرد فیلتر تعیین اصلاح شوند. مثلاً حضور گلوله های گلی در شن نشانگر تصفیه ناکامل است و یا وجود شکاف در بستر شن نشانگر این است که دانه های شن با ماده دیگری که در آب است بهم بچسبند و کارائی فیلتر را کاهش میدهند. توزیع غیر یکنواخت آب اغلب در این حالت مشاهده می شود . و یا نشانگر این است که لوله ها یا مجراها مسدود شده اند و این در اثر بروز شکستگی در کف گیرها ایجاد می شود. احتمال از دست رفتن شن در خلال شستشوی معکوس را می توان با جمع آوری و مشاهده نمونه هایی که از آب تصفیه شده گرفته می شود بررسی کرد ، در صورت مشاهده چنین شرایطی باید کاملاً بررسی کرد تا عل ت برطرف شود فیلترهای فشاری مشابه فیلترهای شنی تند معمولی است با این تفاوت که کاملاً داخل یک تانک استیل محفوظ و نگهداری می شوند و کل سیستم تحت فشار عمل می کند.

ارزیابی شستشوی فیلترها:

واحدهای فیلتر در این نوع به فضای بالایی کمتری نیاز دارند. اما به همان اندازه فیلترهای ثقلی به سطح نیاز دارند. فیلترهای تحت فشار باید مجهز به فشارسنج در ورودی و در خروجی لوله ها باشند تا میزان کمبود فشار فوقانی یا تحتانی در آن مشخص شود . اشکال عمده فیلترهای فشاری در این است که اپراتور قادر نیست عملیات فیلتراسیون را مشاهده کند.

ذرات شن متراکم و یا به صور ت دانه های گل درمی آیند و به نحو ناخوشایندی بدون دخالت اپراتور شکل می گیرند. سوپاپهای اطمینان هوا در این فیلترها ضروری اند و باید در بالای بدنه فیلتر تعبیه شوند. تا کل هوا را پس از تصفیه (شستشوی معکوس) یا در فاصله زمانی منظم تخلیه کنند. در ارزیابی شستشوی استخر ها باید به دما و محیط استخر و میزان سبز شدن استخر ها دقت کرد.

شستشوی فیلترها
شستشوی فیلترها
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp