آزمایش آب

استاندارد آب آشامیدنی طیور

/
استاندارد آب آشامیدنی طیور حفظ کیفیت آب در رنج استاندارد آب آشامیدن…

کیفیت آب مصرفی طیور

/
کیفیت آب مصرفی طیور کیفیت آب مصرفی طیور یکی از مهمترین عوامل ت…

آزمایش آب صنایع غذایی

/
آزمایش آب صنایع غذایی آزمایش آب صنایع غذایی نقش مهم در کیفیت مواد غذ…

نمونه برداری آب دیگ بخار

/
نمونه برداری آب دیگ بخار نمونه برداری آب دیگ بخار به دلیل حساسیتی که…

TDS آب دیگ بخار

/
TDS آب دیگ بخار TDS آب دیگ بخار یکی از پارامترهای بسیار مهم د…

pH آب دیگ بخار

/
pH آب دیگ بخار آزمایش pH آب دیگ بخار یکی از پارامترهای مهم آ…

سختی مجاز آب دیگ بخار

/
سختی مجاز آب دیگ بخار سختی مجاز آب دیگ بخار و آب تغذیه تا فشا…

استاندارد آب دیگ بخار

/
استاندارد آب دیگ بخار تنها استانداردی که در مورد استاندارد آب دیگ بخا…

نمونه برداری رایگان آب

/
نمونه برداری رایگان آب نمونه برداری رایگان آب و فاضلاب توسط شرکت …

کیفیت آب دیگ بخار

/
کیفیت آب دیگ بخار کیفیت آب دیگ بخار به دلیل آسیب پذیری بالای دی…

اندازه گیری سیانید در آب

/
اندازه گیری سیانید در آب اندازه گیری سیانید در آب به روش رنگ سنجی …

آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران

/
آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران شرکت آب راهبر محاسب آزمایشگاه معتمد…

آزمایش اسیدیته آب

/
آزمایش اسیدیته آب آزمایش اسیدیته آب ، طرفیت کمی آب برای واکن…

میزان استاندارد کلر در آب آشامیدنی

/
میزان استاندارد کلر در آب آشامیدنی میزان استاندارد کلر در آب آشامیدنی آلود…

آزمایش استخر آب گرم

/
آزمایش استخر آب گرم آزمایش آب استخرهای آبگرم شامل آزمایشات فیزیکی، شیم…

دمای استاندارد آب آشامیدنی

/
دمای استاندارد آب آشامیدنی دمای آب های سطحی معمولا  بین صفر و 3…

تست های آب

/
تست های آب تست های آب در کل شامل آزمایش یک سری پارامترهای فیزیکی، شیم…

نحوه تشخیص آب معدنی

/
نحوه تشخیص آب معدنی نحوه تشخیص آب معدنی از آب های معمولی بای…

نمونه برداری از آب رود خانه

/
نمونه برداری از آب رود خانه به منظور کسب اطلاعات ارزشمند ،در نمون…

EC آب کشاورزی

/
EC آب کشاورزی EC آب کشاورزی - electrical conductivity عبارت است از هدای…

مشخصات آب معدنی استاندارد

/
مشخصات آب معدنی استاندارد مشخصات آب معدنی استاندارد از نظر ک…

گاز های متداول در آب

/
گاز های متداول در آب یک دسته از ناخالصی های موجود در آب، گاز های متداو…

آدرس آزمایشگاه آب در تهران

/
آدرس آزمایشگاه آب در تهران آدرس آزمایشگاه آب در تهران ، حکیمیه بلوار بهار دا…

موازنه ترکیبات یونی

/
موازنه ترکیبات یونی موازنه ترکیبات یونی لازمه  بررسی دقت اندازه …

واحد اندازه گیری آب

/
واحد اندازه گیری آب یکاهای متداول اندازه گیری غلظت آلاینده ها…

نماتد در آب

/
نماتد در آب نماتد در آب آشامیدنی ، آب معدنی ، آب چاه و یا آب …

آلودگی آبهای زیرزمینی

/
آلودگی آبهای زیرزمینی تعدادی از آلاینده های شیمیایی عامل اصلی آلودگی آبها…

اندازه گیری mtbe

/
اندازه گیری mtbe : برای شناسایی و اندازه گیری mtbe مشخص است که این ت…

نسبت جذب سدیم

/
نسبت جذب سدیم : نسبت جذب سدیم (SAR) یا Sodium Adsorption Ratio…

ترکیبات MTBE منابع آب

/
ترکیبات MTBE منابع آب : ترکیبات MTBE منابع آب ، به صورت مایعی بی رنگ…

روش اندازه گیری بنزن

/
روش اندازه گیری بنزن : روش اندازه گیری بنزن می تواند به روش…

استاندارد BTEX آب

/
استاندارد BTEX آب : دستورالعمل های بهداشت ملی برای استاندارد BTEX آب آش…

ترکیبات BTEX

/
ترکیبات BTEX : ترکیبات BTEX عموما ترکیباتی هستند که در منابع نفتی و ز…

تعیین آب و رسوب در مواد نفتی

/
تعیین آب و رسوب در مواد نفتی : تعیین آب و رسوب در مواد نفتی بر …

اندازه گیری هیدروکربن های آلفاتیک

/
اندازه گیری هیدروکربن های آلفاتیک : اندازه گیری هیدروکربن های…

اندازه گیری tph

/
اندازه گیری tph : اندازه گیری tph یا همان کل هیدروکربن های نفتی (To…

آزمایش آب در نفت خام

/
آزمایش آب در نفت خام : آزمایش آب در نفت خام  دارای اهمیت است …

آزمایش آب دریا

/
آزمایش آب دریا : آزمایش آب دریا عموما شامل آزمایش پارامتر های میکر…

اندازه گیری فلز جیوه در آب(بخش دوم)

/
اندازه گیری فلز جیوه در آب : مطلب اندازه گیری فلز جیوه در آب ، در دو بخ…

اندازه گیری فلز جیوه

/
اندازه گیری فلز جیوه : برای اندازه گیری فلز جیوه ، با استفاده…

اندازه گیري فلز آرسنیک

/
اندازه گیري فلز آرسنیک : برای اندازه گیري فلز آرسنیک ، به روش دي …

جیوه در آب های نفتی

/
جیوه در آب های نفتی : جیوه در آب های نفتی ، مخصوصا  آبهای منطق…

آزمایش آب کارواش

/
آزمایش آب کارواش : آب مورد مصرف در کارواش های متفاوت از آب آ…

تفاوت bod و cod

/
تفاوت bod و cod : تفاوت bod و cod چیست ؟  براي اندازه گيري BOD يك نم…

خورندگی آب

/
خورندگی آب : خورندگی آب واکنش فیزیکی- شیمیایی ناشی از تأثیر چندین …

باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب

/
باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب : باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب ممكن است با …

اندازه گیری سختی کلسیم

/
اندازه گیری سختی کلسیم : بمنظور اندازه گیری سختی کلسیم در تيتراسيونها…

اندازه گیری یون سولفات

/
اندازه گیری یون سولفات : اندازه گیری یون سولفات به روش کدورت سنجی…

ارزيابي اثرات زيست محيطي

/
ارزيابي اثرات زيست محيطي : فرايند ارزيابي اثرات زيست محيطي (…

حذف فلزات سنگین

/
حذف فلزات سنگین : يكي از مهمترين مشكلات دنياي امروز، آلودگي محيط زيست …