تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه آب میکروب شناسی

آزمایشگاه آب میکروب شناسی

آزمایش های میکروبی آب شامل توتال کلیفرم ، کلیفرم گوارشی ، باکتری های هتروتروف در آزمایشگاه آب میکروب شناسی شرکت آبرام قابل انجام است. این آزمایش ها برای نمونه های آب معدنی، آب آشامیدنی، آب شرب ، آب چاه یا خروجی تصفیه خانه های آب و فاضلاب که باید این تست را همواره  انجام دهند تا تا ازکیفیت آب خروجی اطمینان را به عمل آورند.

آزمایشگاه آب میکروب شناسی

کشت میکروارگانیسم ها در آزمایشگاه آب میکروب شناسی :

برای مطالعه میکروارگانیسم ها باید آنها را از لحاظ بیولوژیک مورد بررسی قرار داد برای این منظور باید باکتری ها را کشت داد و باکتری موردنظر را از سایر باکتری ها جدا نمود .به این عمل تهیه کشت خالص(pure culture ) گفته می شود .برای کشت میکروب ها هنگامی بهترین نتیجه حاصل می‌شود محیط کشت (medium) مواد مورد نیاز آنها را تامین کرده، شرایط محیطی لازم را نیز مهیا شده باشد به این منظور محیط کشت باید واجد ویژگی های زیر باشد:

  1. حاوی انواع و مقادیر کافی مواد غذایی برای ترمیم ساختمان سلول و تامین انرژی باشد.
  2. ph محیط کشت مناسب باکتری باشد.
  3. استریلیزاسیون محیط و نگهداری آن به طور استریل بدون از دست رفتن ارزش غذایی آن صورت گیرد.

امروزه محیط های کشت به صورت خشک و پودری موجود است و برای ساختن آنها باید طبق دستور عمل نمود در صورت اختیار داشتن محیط های مذکور به صورت آماده هرگز نباید محیط کشت را از ترکیبات اولیه تهیه کرد . اهمیت این محیط ها این است که در دو حالت مایع می توان میکروب ها را در آنها وارد و به خوبی پراکنده کرد و سپس برای مطالعه و بررسی بیشتر و خالص کردن آنها را به محیط های جامد انتقال داد چنانچه شرایط از هر جهت برای میکروب ها مناسب باشد توده قابل رویتی به وجود می آید که به آن کلنی یا پرگنه می‌گویند.

فرض بر این است که تمام سلول‌های یک کلنی حاصل از تکثیر یک سلول واحد هستند و به این ترتیب از روی شمارش کلونی ها می توان به تعداد سلول ها در مقدار معینی از نمونه پی برد . البته در آزمایشگاه آب میکروب شناسی باید در نظر داشت که برخی سلول های میکروبی به چسبیدن به یکدیگر تمایل دارند بنابر این هر کلنی الزاماً از یک سلول اولیه تشکیل نشده است . این روش تنها شاخصی برای تعداد کل سلول های زنده میکروبی در یک حجم معین از نمونه می باشد ولی تعداد واقعی را هرگز نشان نمی دهد.

 روش براشت و انتقال نمونه

توسظ وسایل زیر عمل برداشت و انتقال نمونه انجام می شود.

  • لوپ تلفیح
  •  لوپ خمیده تلفیح
  • سوزن تلفیح
لوپ را با نگه داشتن سیم آن در شعله استریل کنید تا به رنگ قرمز در آید.

 

در حالی که لوپ را کنار شعله در دست داریددر لوله کشت را بردارید.
– قبل از برداشتن کشت از لوله دهانه لوله را در شعله فروکنید.
– یک لوپ از کشت بردارید مجددا دهانه لوله را شعله داده و درب لوله را مسدود کنید.

 

نگه داشتن چند لوله در یک دست و برداشتن از یکی و انتقال به دیگری.
آزمایشگاه آب میکروب شناسی

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp