تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گيري های گندزدائی توسط کلر

اندازه گيري های گندزدائی توسط کلر

اندازه گيري های گندزدائی توسط کلر باید همواره انجام شود. كلر مي تواند مستقيما به صورت گاز كلر و يا محلول آبي به فاضلاب تزريق شود. در صورت استفاده از كلر مايع، معمولا از تبخير كننده براي تبديل كلر مايع به گاز استفاده مي شود. گاز كلر سپس توسط كلريناتور كه به صورت خودكار كنترل مي شود، با شدت معين و از طريق تزريق كننده وارد محفظه تماس فاضلاب با كلر مي شود.

اندازه-گيري-های-گندزدائی-توسط-کلر


عملكرد سامانه كلرزني با ميزان كلر باقيمانده (
كلر آزاد و كلر تركيبي) و تعداد باكتري ها پس از گذشت مدت زمان مشخصي تعيين مي شود. عواملي مانند اختلاط اوليه، ويژگي هاي فاضلاب، ذرات معلق موجود در فاضلاب، وجود كليفرم ها و مشخصه هاي ميكروارگانيزم ها در كارايي عمل كلرزني موثرند. ميزان كلر باقيمانده، تعداد باكتري هاي كليفرم در فاضلاب گندزدايي شده، دبی فاضلاب ورودي و دبی كلر تزريقي از اندازه گيري هاي مهم در فرايند كلر زني هستند.محل هاي نمونه برداري و تواتر آنها در جدول زیر آمده است.

اندازه-گيري-های-گندزدائی-توسط-کلر

مي توان با نمونه برداري و يا از طريق حسگرهاي كلر، مقدار كلر باقيمانده را تعيين كرد. به دليل ناپايداري كلر در محيط آبي، بايدكلر سنجي را به سرعت و حتي الامكان در محل بلافاصله پس از دريافت نمونه ها انجام داد. تجهيزات كلرزني چه از نظر ايمني و چه از نظر عملياتي نياز به كنترل دقيق دارند. كنترل شدت كلر ورودي به صورت دستي يا خودكار انجام مي شود. در كنترل دستي، مقدار كلر بر اساس مقدار كلر باقيمانده در خروجي پس از 15دقيقه، به گونه اي تنظيم مي شود كه مقدار كلر باقيمانده برابر 0.5ميلي گرم بر ليتر باشد.

در كنترل خودكار،كلر ورودي متناسب با دبی ورودي فاضلاب و ميزان كلر باقيمانده در خروجي تنظيم مي شود. بازرسي تجهيزات مكانيكي و آزمايش نشتي با استفاده از آمونياك (ايجاد دود سفيد رنگ نشانه نشتي است) از نكات مهم در عمليات ايمني گندزدايي با كلر است. محفظه تماس بايد مورد بازرسي قرار گيرد تا از عدم انباشتگي زياد كف در سطح و عدم انباشتگي مواد جامد در ته محفظه اطمينان حاصل كرده و نيز اختلاط مناسب باشد. وجود ذخيره كافي كلر براي تزريق نيز بايد بازرسي شده و همچنين دقت نمود كه سامانه تهويه به درستي عمل كند.

 

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp