تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری سموم کشاورزی

اندازه گیری سموم کشاورزی

اندازه گیری سموم کشاورزی مانند سموم ارگانیک کلره و سموم ارگانیک فسفره که ممکن است در محصولات کشاورزی یافت می شود باید به صورت مداوم بر اساس استاندارد های سازمان محیط زیست اجرا گردد. در مطلب  اندازه گیری سموم ارگانیک کلره به تشریح اندازه گیری سموم فسفره که مهمتری  اندازه گیری سموم کشاورزی است، پرداخته شد. در اینجا به روش های اندازه گیری سموم ارگانیک کلره می پردازیم.

آزمایش اندازه گیری سموم کلره

حجم مشخصی از نمونه آب یا خاک با استفاده از ماتریس نمونه و با تکنیک های استخراج باید شناسایی شود. برای اندازه گیری سموم کشاورزی نمونه های آبی باید در پی اپ خنثی با استفاده از متیلن کلراید بر اساس متد شماره 3510 epa و متد 3520 یا متد شماره 3535 استخراج شوند.

برای اندازه گیری سموم کشاورزی ارگانوکلره نمونه های خاک باید نمونه را با هگزان استون یا متیلن کلراید استون بر اساس متد شماره ۳۵۴۰ یا سایر متد استخراج کرد.

روش های گوناگونی ممکن است برای پاک سازی نمونه  مورد استفاده قرار بگیرد که بر اساس ماتریس نمونه و ماهیت ماده و هدف از آنالیز آنالیت متفاوت می باشد روش های پاک سازی متفاوت است و با روش شماره 3610 آلومینا یا سایر روش ها قابل انجام است.

بعد از پاکسازی نمونه با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) ، با ستون های مویینه Fused-silica پهن و باریک یا دتکتور ecd یا elcd قابل استخراج و آنالیز می باشد.  سیستم تزریق نمونه ها برایاندازه گیری سموم کشاورزی ارگانوکلره به صورت split/splitless بوده و در صورتی که نیاز به چیدمان ستون های به صورت جفت بوده و باید دو شناساگر برای بهره برداری از سیستم مورد استفاده قرار گیرد.

متد ۸۰۸۱ epa برای اندازه گیری سموم ارگانو کلره ممکن است دارای سیستم جفت ستون ها و یا سیستم تکی ستون ها باشد. آنالیز ستون های تکی شامل یک آنالیز برای اندازه گیری و تعیین این ترکیبات است و بدنبال آن آنالیز دیگری در سیستم اتفاق می افتد برای تایید اعداد اولیه تهیه شده. رویکرد استفاده از ستون های تکی ممکن است برای ستون های باریک با قطر 0.32 میلی متر یا برای ستون های 0.53 میلی متر مورد استفاده قرار گیرد.  رویکرد استفاده از ستون های جفت به این ترتیب می باشد که با استفاده از یک سیستم تزریق نمونه بین دو ستون تزریق می شود.

ستون ها جفت GC – اندازه گیری سموم کشاورزی

در ستون های جفت ، ابعاد پهن با قطر داخلی  0.53 میلی متر ستون مورد بهره برداری قرار می گیرد.اما اگر بازه مورد استفاده اندازه گیری آنالیت وجود داشته باشد امکان استفاده از سایر قطر ها هم وجود دارد.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp