تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

باقیمانده تبخیر

باقیمانده تبخیر

باقیمانده تبخیر عبارتست از باقیمانده خشک املاح محلول در آب که بعد از تبخیر از آن باقی می ماند. روی باقی مانده تبخیر اندازه حقیقی مواد محلول در آب نیست و مقدار آن خواص اصلی و اساسی آب را بیان می کند زیرا وجود اسید های آلی فرار، تغییرات ناشی از تبدیل کربنات ها به بی کربنات ها ، در ضمن حرارت دادن و آب کریستالیزاسیون املاح و … خطای قابل توجهی در اندازه گیری املاح محلول در آب ایجاد میکند. با وجود اینکه مقدار باقیمانده تبخیررقم صحیح و قابل انطباق با نتایج آزمایش های شیمیایی با آب بدست نمی دهد، معمولا در آمارگیری از تغییرات آب ، از این رقم استفاده می شود.

امروزه اندازه گیری باقی مانده های خشک جای خود را به اندازه گیری هدایت الکتریکی آب داده است. در خصوص نمونه های فاضلاب، بخش اعظم جامدات محلول آن را ، جامدات معلق تشکیل می دهد که جز معلق جامدات موجود را می توان با فیلتر کردن و خشک کردن فیلتر و مواد باقی مانده در دمای ۱۰۴ درجه سانتیگراد و سپس تعیین وزن باقی مانده بر روی فیلتر تخمین زد.

نتیجه این آزمایش به صورت وزن خشک (میلی گرم بر لیتر) گزارش می شود. لازم به ذکر است که این مود معلق شامل ترکیبی از جامدات قابل ته نشینی و جامدات است که به صورت سوسپانسیون باقی می ماند.

اندازه گیری باقیمانده تبخیر

وسایل کار :

بوته چینی

روش کار :

مقدار ۱۰۰ سی سی از آب مورد آزمایش را که قبلا از صافی مناسب رد کرده باشند در یک کپسول(بوته) که قبلا در اتوکلاو در دمای ۱۰۵ درجه سانتی گرادبه مدت ۲ ساعت نگه داشته شده است و وزن آن معلوم شده است ، ریخته می شود و سپس کپسول را روی حمام بخار قرار می دهند تا تبخیر شود و بعد از اینکه خشک شد به مدت ۲ ساعت در اتوکلاو در دمای ۱۰۵ درجه سانتگراد قرار داده و بعد از خشک کردن در دسیکاتور به مدت ۱۵ دقیقه قرار می دهند.

با توجه به اینکه باقی مانده خشک جاذب رطوبت است، توزین بلافاصله باید بعد از خارج کردن از دسیکاتور به سرعت انجام شود.

محاسبات اندازه گیری باقیمانده تبخیر

باقی مانده خشک در دمای ۱۰۵ درجه سانتی گراد بر حسب میلیگرم بر لیتر از رابطه زیر بدست می آید:

mg/l) ۱۰۰۰)  ×  (حجم نمونه / (وزن بوته خالی – وزن بوته با رسوب))

نتایج معمول  آزمایش اندازه گیری باقیمانده تبخیر و سنجش مود معلق بر روی فاضلاب بخش های مختلف تصفیه خانه فاضلاب به شکل زیر است:

ورودی تصفیه خانه : ۱۵۰تا ۴۰۰

خروجی ته نشینی اولیه : ۶۰تا ۱۵۰

خروجی ته نشینی ثانویه : ۱۰ تا ۶۰

باقیمانده تبخیر
3.5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp