تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

حذف تری هالومتان ها

حذف تری هالومتان ها

حذف تری هالومتان ها در تصفیه خانه های آب تازه تاسیس و در طول اصلاح تصفیه خانه های تعمیر شده باید همواره مورد بررسی و حذف قرار بگیرند. (به علت مقدار بالای تری هالومتان ها) نرخ تشکیل تری هالومتان ها به عوامل زیر بستگی دارد :

 1. مواد اولیه آلی : در صورتی که مواد اولیه در آب وجود داشته باشد،  هیپ گونه تری هالومتانی تشکیل نخواهد شد. بنابراین ، غلظت و نوع مواد آلی اولیه بر تشکیل تری هالومتان اثری مستقیم دارد. هدف از آزمایش پتانسیل حداکثر تری هالومتان (THM) کل ، اندازه گیری مقدار اولیه موجود برای واکنش با کلر آزاد باقی مانده است.
 2. میزان کلر آزاد باقی مانده : از آنجاییکه تری هالومتان از محصولات جانبی کلرزنی است، مقدار کلر آزاد باقی مانده به صورت مستقیم از مقدار تشکیل  تری هالومتان تاثیر می پذیرد. بنابراین ، شرایط اولیه اختلاط و طراحی تانک تماس نیز بر نرخ تشکیل تری هالومتان تاثیر می گذارد.
 3. دمای آب : دمای آب به طور مستقیم بر نرخ تشکیل هالومتان ها تاثیر می گذارد و برای حذف تری هالومتان ها باید دما را کنترل کرد.دمای زیاد ، سرعت تشکیل آن را افزایش می دهد و در نتیجه سبب تشکیل مقدار زیادی THM می شود. در بسیاری از مواقع، مقدار  تری هالومتان در تابستان یعنی وقنی که دمای آب ۲۵ درجه است، حدود ۲ برابر بیشتر از میزان تری هالومتان در زمستان(دمای ۴ درجه سانتیگراد) است. اگر چه دمای آب در نرخ تشکیل تری هالومتان عامل مهمی است، ولی نوع و غلظت مواد آلی اولیه نیز بر این پدیده تاثیر گذار است.
 4. پی اچ آب : نرخ تشکیل تری هالومتان و تری هالومتان خروجی به طور چشم گیری از پی اچ آب تاثیر می پذیرند. پی اچ بالا سرعت تشکیل تری هالومتان را افزایش می دهد.
 5. غلظت برم : سرعت واکنش بین برم و مولکول های اولیه سریع تر از کلر  و مواد اولیه است. مقدار تری هالومتان ها در مدت زمان کمتری افزایش می یابد. در صورتی که برمید در فرآیند آب وجود داشته باشد، غلظت تری هالومتان نهایی بیشتر از ترکیبات کلر خواهد بود. ساز و کار واکنش به این ترتیب است که یون برمید با کلی آزاد باقی مانده به برم اکسید می شود و همچنین به سرعت قادر به واکنش با مواد اولیه به شکل  تری هالومتان است.
 6. زمان تماس کلر : میزان تری هالومتان تابع مدت زمان تماس کلر است. زمان تماس طولانی ، سبب ایجاد تری هالومتان با غلظت زیاد می شود.

  نحوه تشکیل تری هالومتان ها

راهبری حذف تری هالومتان ها

 1. مرحله اول : روش های محلی برای تامین آب، مثل آب های زیرزمینی در صورتی که این گزینه وجود نداشته باشد به مرحله دوم باید رفت.
 2. مرحله دوم : شامل این مراحل است که لخته سازی و ته نشینی بهینه شود تا میزان مواد آلی  اولیه افزایش یابد. برای کم کردن زمان تماس، نقاط تغذیه عوض شود. پیش کلرزنی با پرمنگنات پتاسیم جایگزین و مقدار کمی دی اکسید کلر به عنوان پیش اکسید کننده استفاده شود. به عنوان یک گزینه دیگر ، گندزدایی از کلرآمین ها استفاده شود که شامل اضافه کردن آمونیاک ، به مقدار ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بعد از به کار بردن کلر  و حذف تری هالومتان ها است. برای حذف تری هالومتان ها  می توان و مواد آلی اولیه ، می توان از کربن فعال پودری استفاده کرد.
 3. مرحله سوم : برای اکسیداسیون و حذف مواد آلی اولیه از پیش کلرزنی استفاده شود، با استفاده از برج های هوادهی مقدار تری هالومتان محدود می شود، استفاده از بستر کربن فعال دانه ای، استفاده از فرآیند های غشایی مانند نانو فیلتراسیون

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp