تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فاصله زمانی نمونه گیری تا انجام آزمایش آب

فاصله زمانی نمونه گیری تا انجام آزمایش آب

فاصله زمانی نمونه گیری تا انجام آزمایش آب برای آزمایش های میکروبی آب حداکثر ۱۲ ساعت با شرایط بهینه نگه داری از نمونه و برای آزمایش های شیمیایی آب بسته به نوع آزمایش متفاوت است. آزمایش های شیمیایی آب شامل ، تعیین ph آب و خواص فیزیکی آب و تعیین کاتیون آنیون های آب و همچنین فلزات سنگین موجود در نمونه آب می باشد و آزمایش های میکروبی شامل تعیین توتال کلیفرم و فیکال کلیفرم موجود نمونه ای آب می باشد. که در اینجا شرایط نگه داری و حداقل حجم لازم برای اندازه گیری غلظت نمونه بیان می گردد.

  1. آزمایش ph نمونه آب : حداقل حجم مورد نیاز برای انجام این آزمایش 25  سی سی و باید بلافاصله در محل اندازه گیری شود.
  2. تعیین شوری : با استفاده از کاتیون ها و آنیون ها محاسبه شود.
  3. کل املاح محلول (tds) : حداقل حجم مورد نیاز برای انجام این آزمایش 250 سی سی و در صورت آب بند بودن در پوش فاصله زمانی نمونه گیری تا انجام آزمایش ۶ ماه بوده و ظرف نمونه برداری می تواند شیشه ،پلاستیک  با درپوش آب بند باشد.
  4. سختی کل: حداقل حجم مورد نیاز برای انجام این آزمایش 100سی سی و نمونه تا ۶ ماه قابل نگه داری بوده و روش نگه داری نمونه با افزودن اسیدنیتریک تا رساندن چی اچ نمونه به کمتر از 2
  5. قلیائیت کلحداقل حجم مورد نیاز برای انجام این آزمایش 100سی سی و نمونه تا ۱۴ روز قابل نگه داری بوده مگر اینکه تا ۴ درجه سانتیگراد سرد شود و برای فلزات محلول فیلتر شود.
  6. کلسیم و منیزیوم سدیم و پتاسیم : حداقل حجم مورد نیاز برای انجام این آزمایش 500 سی سی و نمونه تا ۶ روز قابل نگه داری بوده و با افزودن اسیدنیتریک و رساندن پی اچ به زیر ۲ میتوان این فعالیت را تداوم داد.
  7. کلراید و سولفات : فاصله زمانی نمونه گیری تا انجام آزمایش۲۸ روز است و حداقل حجم ۵۰ سی سی از نمونه لازم است.
  8. فسفات: فاصله زمانی نمونه گیری تا انجام آزمایش ۴۸ است می توان نگه داشت و به حجم ۱۰۰ سی سی از نمونه برای این تست است و در ظرف شیشه ای ترجیحا باید ارائه گردد.
  9. دما: باید بلافاصه مورد آزمایش قرار بگیرد.

در ادامه جدول زیر تمامی مواردی که برای آزمایش های آب لازم است را ذکر کرده است.

فاصله زمانی نمونه گیری تا انجام آزمایش
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp