تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پساب طلای خاکستری

پساب طلای خاکستری

پساب طلای خاکستری شعار سال ۲۰۱۷ در روز جهانی آب می باشد که ضرورت بازچرخانی و تصفیه پساب های تولید شده را دو چندان می نماید. بطور معمول منابع تأمين آب آشاميدني شامل منایع آب بعد از تصفيه آن مي شوند تا آب مصرفي سالم سازی شود و از نظر مصرف کنندگان قابل قبول باشد. انجام عمليات تصفيه در محل مصرف نسبت به سيستم هاي مرکزي سریعتر و ارزانتر است. اما ممكن است مدیریت آن دشوارتر باشد. در شرایط اضطرار فقط آبي که براي آشاميدن و تهيه غذا استفاده مي شود باید تصفيه شود. که ميزان آن بيش از 5 ليتر آب به ازاي هر نفر در روز است. در این بخش بعضي از رایج ترین و ساده ترین روش هاي تصفيه آب در شرایط اضطراري توصيف مي گردد.

با توجه به اهمیت شعار سال ۲۰۱۷ که بعنوان پساب طلای خاکستری نامیده شده شرحی اجمالی از مراحل تصفیه به شرح زیر می توان گفت چرا که ۸۰ درصد پساب های موجود تصفیه نمی گردد و وارد محیط می شود.

پيش تصفيه :

روشهاي متنوع زیادي براي تصفيه آب در محل مصرف وجود دارند. روش هایي که در این قسمت توضيح داده شده اند آلودگي فيزیكي و ميكروبي آب را حذف مي کنند اما آلودگي شيميایي آب را حذف نمي کنند. آب از طریق فرایند گندزدایي از نظر ميكروبي براي آشاميدن سالم مي شود. با این حال براي دستيابي به گندزدایي مؤثر، کاربرد فرایندهاي پيش تصفيه جهت حذف
کدورت و مواد معلق آب ضروري است.

  • هوادهي: فرایند هوادهي آب را درتماس نزدیک با هوا قرار مي دهد و ميزان اکسيژن آن را افزایش مي دهد. این فرایند
    باعث حذف مواد فراري مثل سولفيد هيدروژن و متان که برروي طعم و بوي آب اثر گذارند، مي شود ، دي اکسيد کربن آب را حذف مي کند. مواد معدني نظير آهن و منگنز را اکسيد مي کند تا در فرایند ته نشيني و فيلتراسيون حذف شوند.

    آب ميتواند به چندین روش هوادهي شود. یک روش ساده براي تصفيه در محل، تكان دادن سریع ظرف آب بمدت حدوداً 5دقيقه و ساکن گذاشتن آب براي 30دقيقه است تا ذرات معلق ته نشين شوند.
  • ذخيره و ته نشيني:
    قرار دادن آب براي یک روز در محيط تاریک و ساکن، باعث حذف بيش از 50درصد از باکتریهاي مضر آب مي گردد. بعلاوه، جامدات معلق و بعضي از پاتوژنهاي آب نيز در کف ظرف ته نشين مي شوند. درنتيجه ميزان خطر بروز بيماري ها کمتر مي شود. نگه داري آب بمدت دو روز ضمن کاهش باکتري ها، تعداد ارگانيسم هایي که به عنوان ميزبان واسط بيماري هایي چون عفونت کرم گينه (دراکونكوليازیس) هستند، را نيز کاهش مي دهد. در شكل زیر نحوه کاربرد روش ذخيره و ته
    نشينی آب با استفاده 3ظرف بصورت ساده نمایش داده شده است
پساب طلای خاکستری
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp