تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش فاضلاب

آزمایش فاضلاب

پارامترهای کیفیت فاضلاب مرتبط یا تخلیه فاضلاب عبارتند از اکسیژن محلول (DO) ، مواد جامد معلق، باکتری ها، مواد مغذی، PH، و مواد شیمیایی سمی شامل مواد آلی فرارتر ، مواد خنثی اسیدی، بازی، فلزات، آفت کش ها، و مواد PCB. اکسیژن محلول برای آبزیان مهم است زیرا بسته به گونه های آبزی کاهش مقدار اکسیژن محلول به کمتر از 4 یا 5 میلی گرم در لیتر آثار زیان باری در پی دارد. مواد جامد معلق کدری ستون آب را تحت تاثیر قرار می دهند و نهایتا در کف ستون رسوب می کنند و به غنی سازی محتمل کف زی، سمیت ، و اکسیژن خواهی رسوبات منجر می شود.

whatsapp