تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری مواد آلی آب

اندازه گیری مواد آلی آب

اندازه گیری مواد آلی آب بمنظور اندازه گیری مواد و سموم شیمیایی در آب مانند حشره کش ها ، آفت کش ها و نظایر آنها در منابع آب آشامیدنی یکی از شاخص های مهم در تعیین آلایندگی آب می باشد. این سموم شامل آلدرین ، آندرین، هپتا کلر، هپتاکلرپوکسید ، لیندن ، منو کسی کلر ، کاربامات ، کلردان ، توگزافن ، د.د.ت ، کلروفنوکسی ، ۲و۴  دی کلرفنوکسی ، ۲و۴و۵- تی پی سیلوکس ، آلا کلر ، بوتا کلر ، تری هالومتان و هالواستیک اسید ها هستند. اندازه گیری مواد آلی آب که شامل موارد بالا می شود هر سه ماه یکبار باید در تصفیه خانه ها اندازه گیری شود.

 

تشکیل تری هالومتان ها و هالواستیک اسید در طی کلرزنی آب

معمولا برای اندازه گیری مواد آلی آب به طور کلی شاخص های خاصی مانند میزان اکسیژن خواهی شیمیایی cod و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی bod و کل کربن آلی toc  می باشد که در ادامه به تشریح هرکدام از این پارامتر ها می پردازیم.

آزمایش cod

اکسیژن خواهی شیمیایی ، را با روش رفلاکس بسته یا با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری می کنند. که با استفاده از رآکتور cod و در ۲ ساعت انجام می شود و سپس توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (hach مدل dr5000 ) یا به روش تیتراسیون با رفلاکس بسته اندازه گیری می شود.

اندازه گیری cod آب به روش رفلاکس بسته و اسپکتروفتومتری

آزمایش bod

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی bod میزان خواستن بیولوژیکی اکسیژن توسط باکتری ها موجود در آب می باشد. که روش کار در اندازه گیری bod بر اساس اندازه گیری میزان اکسیزن در روز اول آزمایش و روز پنجم آزمایش می باشد که این اندازه گیری با توسط پراب اکسیژن محلول یا توسط اندازه گیری فشار گاز اکسیژن می باشد. که در روز آخر با اندازه گیری اختلاف میزان اکسیزن بر نسبت حجم ظروف میزان bod بدست می آيد. آزمون bod یکی از شاخص های مهم در ارزیابی مواد آلی آب می باشد.

آزمایش کل کربن آٖلی

در کنار اندازه گیری bod و cod ، اندازه گیری شاخص toc کل کربن آلی نیز متداول است. کل کربن آٖلی شامل تمام مواد آلی دارای پایه کربن است. این دسته شامل بیشتر مواد آلی طبیعی (nom) است که در آب های سطحی یافت می شوند. از آنجا فرآيند انعقاد و ته نشینی در صورت بهره برداری بهینه تصفیه خانه های فاضلاب قادر با کاهش toc است که اندازه گیری کل کربن آلی آب پیشنهاد می شود.

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp