تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه آب استخر

آزمایشگاه آب استخر

آزمایشگاه آب استخر شرکت آبرام واقع در دانشگاه شهید بهشتی تمامی آزمایش های میکروبی و شیمیایی آب استخر را انجام می دهد. استخر های شنا خصوصی و عمومی بایستی آنالیز های میکروبی ، شیمیایی و فیزیکی به منظور تشخیص کیفیت آب استخر ها را انجام دهند. چراکه این آب ها همواره ممکن است حامل عوامل بیماری زا متعدد باشند. پارامتر های بیماری زا مانند عوامل میکروبی باکتری های هتروتروف ، باکتری های گروه کلیفرم، باکتری های گروه کلیفرم مدفوعی و باکتری های سودموناس و … می باشد.

آزمایشگاه آب استخر

نمونه برداری از آب استخر بایستی با دقت و با استفاده از ظروف تمیز و استریل انجام گردد چراکه نمونه برداری دقیق بخش مهمی از کار نمونه برداری می باشد.

جریان آب رقیق سازی در حذف آلودگی ها

پارامتر های آزمایش آب استخر شنا

برای بررسی کیفیت آب استخر های شنا بایستی ، پارامتر های میکروبی و شیمیایی و فیزیکی مربوط به آب بررسی گردد. این موارد شامل سختی کل ، کل مواد معلق ، کل جامدات محلول ، پی اچ ، قلیائیت کل، چربی و روغن ، cod , … .

بایستی شاخص های میکروبی شامل توتال کلیفرم ، کلیفرم مدفوعی ، باکتری سودوموناس ، باکتری هتروتروف آنالیز گردد.  سپس مقادیر بدست آمده نتایج آزمایش با استاندارد مقایسه شود. بررسی سلامت آب استخر باید همیشه به صورت دوره ای انجام شود.

الزامات استخر های شنا

 1. عدم اجراي حداقل الزامات مورد نياز براي گندزدایي بخش هاي مختلف استخر
 2. افت عملكرد مداوم فيلتراسيون استخر و تجهيزات گندزدایي
 3. افزایش ميزان pH بيشتر از 7.8در گندزدایي با کلر یا بيشتر از 8با بروم یا کاهش pH به کمتر از7.2
 4. استفاده از آب هاي آلوده و یا تایيد نشده براي تامين آب آشاميدني و استخر
 5. عبور سيم هاي برق افقي با فاصله اي کمتر از 6متر از لبه استخر
 6. وجود مدارهاي الكتریكي محافظت نشده در ارتفاعي کمتر از 3متر از لبه استخر
 7. تخلف در تعبيه روشنایي و روشنایي اضطراري
 8. عدم وجود تمامي تجهيزات نجات غریق در محوطه استخر
 9. قابل رویت نبودن کف استخر به دليل کدر بودن
 10. عدم وجود علامت مناسب نشان دهنده عمق استخر و یا نصب اشتباه نابجا
 11. اتصال سيستم لوله کشي آب شرب و آب استخر و یا اتصال ميان سيستم فاضلاب و فيلتراسيون استخر
 12. عدم تعبيه وسایل و شرایط لازم به منظور جلوگيري از دسترسي افراد به داخل استخر در ساعاتي که استخر بسته و یا خارج از سرویس دهي است.
 13. استفاده از مواد شيميایي فاقد تایيدیه و یا بكارگيري نادرست مواد شيميایي در آب استخر
 14. شكستگي و یا عدم وجود شبكه فاضلاب در استخر
 15. شلوغي بيش از ظرفيت استخر به گونه اي که منجر به نظارت ضعيف و نادرست بر شناگران شود.
 16. وجود شيشه و یا اجسام نوك تيز و برنده در داخل و اطراف محوطه استخر
 17. هرگونه موارد تهدید کننده سلامتي افراد

 

 

 

 

3.7/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp