تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب شهری

آزمایش آب شهری

آزمایش آب شهری به منظور بررسی کیفی آب از لحاظ شیمی و میکروبی می باشد. به منطور شیمی آب شهری بایستی کاتیون ها و آنیون های آب شامل کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، پتاسیم ، نیترات ، نیتریت ،آمونیاک ، کلراید ، سولفات ، فلوراید می باشد. پارامتر های میکروبی شامل توتال کلی فرم ، کلیفرم گوارشی ، باکتری های هتروترف می باشد. این آزمون ها به روش های خاض بایستی انجام شود. این روش ها از طریق دستگاه اسپکتروفتومتر و یا از طریق تیتراسیون می باشد.

آزمایش آب شهری شامل آنالیز های میکروبی و شیمی و فیزیکی است.

حداکثر مجاز آزمایش آب شهری

حد مجازي از ویژگی هاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب آشامیدنی است، که مصرف آن در کوتاه مدت یا دراز مدت، سبب ایجاد عارضه سوء براي سلامت انسان نشود.

استانداردهای آب آشامیدنی برای شرب

آب شرب شهری یا آب معدنی

آب معدنی آبي است كه با آب آشاميدني متفاوت است. آب معدنی بوسيله محتواي املاح معدني خاص، عناصر كمياب و ديگر تركيبات مشخص مي گردد. آب معدنی از منابع طبيعي مانند چشمه و نقاط حفاري شده از سفره هاي آب زير زميني بدست مي آيد. كليه اقدامات احتياطي براي جلوگيري از هرگونه آلودگي يا تأثيرات خارجي روي كيفيت آن بايد انجام گيرد. تركيبات آن در فصول مختلف سال از ثبات نسبي برخوردار است. تحت شرايطي كه ويژگيهاي آن تغيير نكند جمع آوري مي شود.  در نزديكترين محل ممكن به سرچشمه آب، تحت شرايط بهداشتي خاص بسته بندي مي شود.

نمونه برداری جهت آزمایش آب شهری بایستی برای دو نمونه میکروبی و شیمی به صورت جداگانه اجرا گردد. نمونه میکروبیولوژیکی باید توسط ظرف استریل گرفته شود. نمونه شیمیایی هم باید با ظرف شیشه ای نمونه گیری شود. روش نمونه گیری آب به این  روش است که ابتدا محل نمونه برداری باید با  الکل و شعله استریل گردد.سپس درب ظرف نمونه گیری میکروبی را باز کرده و آب معدنی  داخل آن ریخته شود.

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp