تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب استخر

آزمایش آب استخر

آزمایش آب استخر برای اطمینان از سلامت و کیفیت آب استخر در آزمایشگاه آب شرکت آبرام اجرا می گردد. آنالیز آب استخر شامل بررسی میکروبی و شیمیایی موجود در نمونه های آب استخر با توجه به مقدار پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد. پارامتر های شیمیایی شامل قلیائیت ، کدورت ،pH ،سختی کل ،کل املاح محلول(TDS) ،میزان شوری آب است .پارامتر های میکروبی دیگر عبارتند از کلیفرم های گوارشی،کلیفرم کل،استافیلوکوکوس و … می باشد. سایر آنالیز های آب استخر که در محل قابل اندازه گیری است شامل کلر آزاد و درجه حرارت  می باشد.

برای ارسال نمونه و انجام آنالیز آب استخر به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

نمونه جمع آوری شده باید فوراً به آزمایشگاه ارسال و آنالیز های لازم بدون تأخیر انجام شود. در طول این دوره باید از تابش خورشید محفوظ بمانند تا در قرائت نتایج اشتباه رخ ندهد.  برای انجام تست با استفاده از کمپراتور باید تمام لوله های آزمایش ودیسکها تمیز باشند. همچنین چون امکان دارد اپراتور در طول دوره نمونه برداری مواد شیمیایی را نگه داری کرده باشد قبل از انجام آزمایش باید دست های خود را بشویند.

به طور کلی استخرهای عمومی بایستی آزمایش میکروبی آب استخر را به صورت ماهانه انجام دهند. و همچنین آزمایش های شیمیایی را هفتگی انجام داده تا از کیفیت آب اطمینان حاصل نمایند. اگر آزمایش های دوره ای  انجام نشود بیماری های آب استخر ناشی از مواد میکروبی و شیمیایی از طریق چربی بدن و سیستم بدن انسان وارد آب می شود.

در ادامه مطالب مفید مربوط به کیفیت آب استخر های شنا ارائه می گردد.

whatsapp