آزمایش آب استخر

آزمایش آب استخر برای اطمینان از سلامت و کیفیت آب استخر در آزمایشگاه آب شرکت آبرام اجرا می گردد. آنالیز آب استخر شامل بررسی میکروبی و شیمیایی موجود در نمونه های آب استخر با توجه به مقدار پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد. پارامتر های شیمیایی شامل قلیائیت ، کدورت ،pH ،سختی کل ،کل املاح محلول(TDS) ،میزان شوری آب است .پارامتر های میکروبی دیگر عبارتند از کلیفرم های گوارشی،کلیفرم کل،استافیلوکوکوس و … می باشد. سایر آنالیز های آب استخر که در محل قابل اندازه گیری است شامل کلر آزاد و درجه حرارت  می باشد.

برای ارسال نمونه و انجام آنالیز آب استخر به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

نمونه جمع آوری شده باید فوراً به آزمایشگاه ارسال و آنالیز های لازم بدون تأخیر انجام شود. در طول این دوره باید از تابش خورشید محفوظ بمانند تا در قرائت نتایج اشتباه رخ ندهد.  برای انجام تست با استفاده از کمپراتور باید تمام لوله های آزمایش ودیسکها تمیز باشند. همچنین چون امکان دارد اپراتور در طول دوره نمونه برداری مواد شیمیایی را نگه داری کرده باشد قبل از انجام آزمایش باید دست های خود را بشویند.

به طور کلی استخرهای عمومی بایستی آزمایش میکروبی آب استخر را به صورت ماهانه انجام دهند. و همچنین آزمایش های شیمیایی را هفتگی انجام داده تا از کیفیت آب اطمینان حاصل نمایند. اگر آزمایش های دوره ای  انجام نشود بیماری های آب استخر ناشی از مواد میکروبی و شیمیایی از طریق چربی بدن و سیستم بدن انسان وارد آب می شود.

در ادامه مطالب مفید مربوط به کیفیت آب استخر های شنا ارائه می گردد.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران

/
آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران شرکت آب راهبر محاسب آزمایشگاه معتمد…

گاز های متداول در آب

/
گاز های متداول در آب یک دسته از ناخالصی های موجود در آب، گاز های متداو…

اندازه گيري های گندزدائی توسط کلر

/
اندازه گيري های گندزدائی توسط کلر اندازه گيري های گندزدائی توسط کلر باید ه…

اسیدیته آب استخر

/
اسیدیته آب استخر اسیدیته آب استخر شاخص مهمی در تعیین پارامتر …

نگهداری آب استخر

/
نگهداری آب استخر نگهداری آب استخر شامل کنترل پارامتر های میکر…

عوارض کلر آب استخر

/
عوارض کلر آب استخر از عوارض کلر آب استخر تحریک و سوزش چشم ، ا…

زاج در استخر

/
زاج در استخر زاج در استخر(سولفات آلومينيوم) یا آلوم ، ماده منعقد کننده اي است …

مشکلات آب استخر

/
مشکلات آب استخر به دليل عدم پایش مداوم و مناسب غلظت مواد گندزدای مورد…

شنا در دریاچه

/
شنا در دریاچه تفاوت اساسي استخرهاي شنا با شنا در دریاچه و سایر …

روش گندزدایی آب استخر های طبیعی

/
روش گندزدایی آب استخر های طبیعی روش گندزدایی آب استخر های طبیعی …

آلودگی میکروبی استخر

/
آلودگی میکروبی استخر آلودگی میکروبی استخر شامل  انواع بیماريهاي با…

دمای استاندارد آب جکوزی

/
دمای استاندارد آب جکوزی دمای استاندارد آب جکوزی آب گرم باید بین ۳۶ تا ۴…

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر

/
مقایسه روش های گندزدایی آب استخر مقایسه روش های گندزدایی آب استخر از بين…

روش جلوگیری از رشد جلبک در استخر

/
روش جلوگیری از رشد جلبک در استخر روش جلوگیری از رشد جلبک در استخر…

روشهای تصفیه آب استخر

/
روشهای تصفیه آب استخر جهــت روش های تصفیه آب استخر  بخــصوص اســ…

علت سبز شدن آب استخر

/
علت سبز شدن آب استخر علت سبز شدن آب استخر ،ته نشينی زیاد و رشد…

ازن زنی آب

/
ازن زنی آب برخی از موارد کاربرد هاي گاز ازن را می توان گندزدایی…

بیماریهای استخر شنا

/
بیماریهای استخر شنا : بیماریهای استخر شنا شامل بیماری های پوستی و تن…

مدت زمان تعویض آب استخر

/
مدت زمان تعویض آب استخر : مدت زمان تعویض آب استخر بستگی به ن…

چک لیست استخر

/
چک لیست استخر : چک لیست استخر به منظور بهره برداري از استخر می باشد که براي ا…

تنظیم ph آب استخر

/
تنظیم ph آب استخر : تنظیم ph آب استخر تاثير زيـادي بـر ميـزان…

کیفیت آب استخرهای شنا

/
کیفیت آب استخرهای شنا : کیفیت آب استخرهای شنا شامل آزمایش های شیمی ، میکرو…

استانداردهای استخر شنا

/
استانداردهای استخر شنا : در استانداردهای استخر شنا ، تصفيه و گندزدايي آب ا…

نگهداری آب استخر شنا

/
نگهداری آب استخر شنا : نگهداری آب استخر شنا ، شامل تعیین دم…

بهداشت آب استخرها

/
بهداشت آب استخرها : به منظور تامین بهداشت آب استخرها ، بدون ش…

PH آب استخر

/
PH آب استخر : افزایش ناگهانی در PH آب استخر بخاطر رشدهای جلبک…
فیلتر استخر شنا

فیلتر استخر شنا

/
فیلتر استخر شنا انواع فیلتر استخر شنا که متداول مورد استفاده …
شستشوی فیلترها

شستشوی فیلترهای استخر

/
شستشوی فیلترها: شستشوی فیلترها یکی از مهمترین عملیات ها است و آ…
پر کردن اولیه استخر شنا

پر کردن اولیه استخر شنا

/
پر کردن اولیه استخر شنا: اگر استخری به منظور تعمیرات خالی شده ی…
نظارت بهداشتی

نظارت بهداشتی بر آب استخرهای شنا

/
نظارت بهداشتی بر آب استخرهای شنا نظارت بهداشتی بر استخرهای شنا از جنبه…

آلودگی استخر

/
آلودگی استخر آلودگی استخر و تمیز نمودن و گندزدایی استخرهای …

کنترل کیفیت آب استخرهای شنا

/
کنترل کیفیت آب استخرهای شنا: کنترل کیفیت آب استخرهای شنا بنحوی…

آزمایش آب استخر

/
آزمایش آب استخر : آزمایش آب استخر برای اطمینان از سلامت و ک…

چه موقع باید آب استخر را تعطیل کرد

/
چه موقع باید استخر را تعطیل کرد زمانی که استخر به مواد…

کیفیت آب استخر

/
کیفیت آب استخر:  آب استخر شنا ،  کیفیت آب استخر و مواد شیمیایی مورد ا…

سیستم بازچرخش آب

/
سیستم بازچرخش آب سیستم بازچرخش آب جهت کنترل کیفیت آب استخر بخ…

گندزدائی آب استخر

/
گندزدائی آب استخر: برای گندزدائی آب استخر های شنا روشهای مت…
جلبک

کنترل جلبک استخر

/
کنترل جلبک استخر  ها با رشد و تکثیر در استخر باعث ایجاد لایه ها…

اهمیت میکروبی آب استخرهای شنا

/
 اهمیت میکروبی آب استخرهای شنا: آب استخرهای شنا محل بسیار مناس…

کنترل بهداشتی آب استخر شنا

/
راهنمای کنترل بهداشتی آب استخر شنا: آب استخر شنا به حجم مشخصی از آب ا…

آب استخرهای شنا

/
آب استخرهای شنا: آب استخرهای شنا نه تنها دریافت کننده مواد دفعی…