تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش شیمی آب

آزمایشگاه آب و فاضلاب آبرام در بخش شیمی مجری آزمایش های کنترل کیفیت آب و خاک و فاضلاب می باشد. آنالیز آب شامل  آزمایش آب آشامیدنی،آزمایش آب معدنی، آزمایش آب سیستم تاسیسات ، سیستم های سختی گیر، پایش آب صنایع و کارخانه ها است. آزمایش پساب خروجی تصفیه خانه ها، آزمایش آب و خاک رودخانه هاو دریا ها ، پایش سیستم های فیلتراسیون آب، آب مزراع ، گاوداری ها و کشاورزی نیز می باشد. پارامتر های آب شامل تمامی آنیون ها و کاتیون های آب و فاضلاب مانند پارامتر های نیترات ،سولفات ، فسفات ، سدیم ، شوری ،  نیتریت ، آمونیاک ، سختی کل ، کلسیم، منیریم، کربنات ، بی کربنات ، قلیائیت کل ، سولفید ، کلراید ،چربی و روغن، فلوراید، دترجنت ها،  BOD ، COD ، TSS و …  که بر اساس روش های استاندارد اندازه گیری می شوند. برای دریافت لیست کامل آزمایش های شیمیایی، لیست کامل آزمایش ها را در صفحه آزمایش های شیمیایی بیابید.

برای ارسال نمونه و انجام آنالیز آب به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

whatsapp